HomeNieuwsVeiligheidJongerenontmoetingsplaats Kompoelan blijft zorgen geven

Jongerenontmoetingsplaats Kompoelan blijft zorgen geven

kompoelan
In een bericht op 16 januari aan de gemeenteraad heeft burgemeester Don Bijl de problematische situatie geschetst bij de school Kompoelan en Pondok. De situatie blijft zorgelijk en verlangt voortdurende aandacht zo laat hij weten.
Lees hieronder zijn volledige bericht.

Sinds 2004 is de locatie achter de school de Koempoelan en Pondok bekend als ontmoetingsplaats voor jongeren. In 2004 heeft een aanpassing plaatsgevonden aan het trapveld. Het trapveld werd van een zandveld gewijzigd in een kunstgrasvoetbalveld. Sinds deze wijziging wordt het voetbalveld intensief gebruikt door de omliggende scholen, kinderdagverblijf en jongeren uit Weidevenne en heel Purmerend. De omwonenden zijn destijds niet geïnformeerd over de wijziging van het speelveld. Zij wisten niet dat een dergelijke voorziening zou worden aangelegd. Deze miscommunicatie speelt heden nog steeds een dominante rol. Sinds de aanleg van het voetbalveld is volgens bewoners sprake van ernstige overlast. De wens van de bewoners is dat het voetbalveld wordt weggehaald . Een andere wens is dat het voetbalveld en aangrenzende speelplek niet meer mogen worden betreden na een bepaald tijdstip.

Overlast

De overlast bestaat uit: rondrijden van brommers wat gepaard gaat met veel geluid, schreeuwen van (jonge)kinderen en jongeren, voetballen in de nachtelijke uren, geluid van de hekken waar tegen wordt aangeschopt, afsteken vuurwerk, brandstichting vernielingen aan de scholen, (vermeend) drugsgebruik en dealen. Vooral het voetballen tot diep in de nacht wordt door de buurt als grootste overlast ervaren. Het voetbalveld is ook in de nacht toegankelijk.

Aanpassingen

In 2005 is in overleg met de bewoners het speelveld aangepast. De hoge hekken zijn vervangen door lage die minder lawaai veroorzaken. Er is extra beplanting aangelegd. Bewoners hebben hierdoor minder zicht op het voetbalveld en werkt het geluidreducerend.

In 2011 heeft de school Koempoelan een hek om het schoolplein gezet. Er is een bewonersavond geweest waar opnieuw afspraken zijn gemaakt over inzet politie, Straathoekwerk en enkele fysieke aanpassingen in de omgeving. In 2012 zijn op verzoek van de bewoners enkele lantaarnpalen uitgezet. Hierdoor wordt het voetballen in de nacht bemoeilijkt.

Handhaving

Ondanks deze maatregelen bestaat de overlast nog steeds. De politie controleert dagelijks het gebied. Er is een zogenoemde afspraak op locatie. Ook zijn er de afgelopen jaren tientallen meldingen geweest waarop de politie heeft gereageerd mits er geen andere prioriteiten waren. De jongeren werden dan weggestuurd. Afhankelijk van de overlast werden namen genoteerd. Sinds de komst van Team Buurt Toezicht wordt de locatie ook door hen dagelijks bezocht. De locatie staat genoteerd als “hotspot”.

Straathoekwerk en jongerenbemiddeling

Straathoekwerk heeft al vele uren besteed aan het contact met de jongeren. Bewoners konden de betrokken straathoekwerker zelfs in de nacht bellen. Daar is diverse keren gebruik van gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de locatie wordt bezocht door wisselende groepen. Dit maakt het lastig om contact te maken. De jongeren die werden aangetroffen waren wisselend aanspreekbaar. Afspraken maken was niet of nauwelijks mogelijk.

In samenwerking met Clup Jongerenbemiddeling is getracht in overleg met bewoners contact te maken met de jongeren. De omwonenden waren niet bereid om in contact te treden met de jongeren. Er is een Kaltenbach training aangeboden aan de bewoners. Zij zijn hier niet op ingegaan.

Jeugnetwerkoverleg Weidevenne

De locatie Koempoelan wordt gemonitord door het Jeugdnetwerkoverleg. In dit overleg worden (nieuwe) ontwikkelingen besproken, afspraken gemaakt en bewaakt. Het afgelopen jaar heeft TBT op verzoek van het JNO Weidevenne locatie Koempoelan de hoogste prioriteit gegeven.

Veiligheid artikelen