HomeNieuwsMilieuIsoleren spouwmuren en zorg voor vleermuizen

Isoleren spouwmuren en zorg voor vleermuizen


Net aan de vooravond dat de gemeente een grootscheeps begin wil maken met isolatieprogramma’s (zie bericht) kwam het bericht over extra de noodzaak  maatregelen om vleermuizen in de spouwmuren te beschermen. Vleermuizen belemmeren het na-isoleren van spouwmuren, dit naar aanleiding van een Uitspraak van de Raad van State. Ecologisch onderzoek is vanaf nu nodig bij isoleren van spouwmuren.

In een bericht laat wethouder Coen Lageveen (Stadspartij-BPP) weten dat van een belemmerend effect in Purmerend nauwelijks sprake hoeft te zijn om spouwmuurisolatie uit te voeren.

In het bericht licht hij toe wat de gemeente al heeft gedaan op het gebied van de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming (t.b.v. o.a. het behoud van de vleermuis) in relatie tot de isolatieprogramma’s zoals het Nationaal isolatie Programma (NIP).

Geen vertraging in Purmerend

Purmerend beschikt reeds over een flora en fauna check (FFC) en een concept-soortenmanagementplan (SMP). Deze zijn al sinds 2014 opgesteld en elke 3 jaar geüpdatet. In een FFC staan de locaties van broedkamers en woonlocaties van fauna in de gebouwen.
De aanwezigheid van fauna in de spouwmuur heeft invloed op het tijdpad van isoleren. Er moet rekening worden gehouden met hoe een locatie gebruikt wordt en door welk soort.
In woningen waar fauna aanwezig is dienen eerst maatregelen te worden genomen. Deze staan beschreven in het bij het SMP behorende document ‘Stappenplan en Werkprotocollen’. Dit omdat het SMP vaststelt welke maatregelen uitgevoerd moeten worden bij aanwezigheid van verschillende soorten fauna in de woning. Door gebruik te maken van ons FFC en SMP is een natuuronderzoek (het laten opstellen van een mitigatieplan en het aanvragen van een ontheffing) niet meer nodig. En daarom loopt de Gemeente Purmerend geen vertraging op.

Met behulp van de flora en faunacheck wordt op ieder adres gecontroleerd of er fauna aanwezig is. Op de adressen waar zich geen fauna bevindt kan aan de hand van een stappenplan worden gestart met spouwmuurisolatie. Wel zal de gemeente moeten wachten tot het concept-SMP is goedgekeurd.

Planning isolatieproces

Het SMP ligt ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN) die in opdracht van de Provincie hiermee is belast. Naar verwachting wordt het SMP in het 4e kwartaal 2023 goedgekeurd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het isolatieproces ziet er dan als volgt uit:

  • In het 3e kwartaal 2023 vindt de FFC plaats voor woningen waar gevel- en/of dakisolatie wordt aangebracht.

  • In het 4e kwartaal 2023 start de uitvoering van de woningen waar vloer- en/of raamisolatie wordt aangebracht.

  • In het 4e kwartaal 2023 start de uitvoering van de woningen waar gevel- en/of dakisolatie wordt aangebracht en waar geen fauna is aangetroffen.

  • Begin 2024 wordt een begin gemaakt met de mitigerende maatregelen voor woningen die een gevel- en/of dakisolatiemaatregel nemen en waar wel fauna is aangetroffen.

Milieu artikelen