HomeNieuwsVeiligheidIs Purmerend nu veiliger of niet?

Is Purmerend nu veiliger of niet?

mario hegger.jpg
Is Purmerend nu veiliger of niet? Vanuit de veiligheidsindex (GVI), u kunt het via deze link via internet downloaden, is naar voren gekomen dat Purmerend op nummer 98 staat. Het onveiligst is plaats 1 en het veiligste op plaats 443. Volgens het  bericht dat onderaan dit artikel is gevoegd, van waarnemend burgemeester Fons Hertog is dat een goed resultaat. Mario Hegger (foto,fractielid Stadspartij)  is daar niet zo positief over.

Het klopt dat inbraak en diefstal sterk zijn afgenomen. Winkeldiefstal staat daar niet bij, hetgeen juist een groot probleem is voor de middenstand. Daar laat zich een stijging zien, terwijl de winkeliers over het algemeen al geen aangifte meer doen omdat het toch geen zin heeft en het veel tijd kost aleer de politie de verdachte komt ophalen.

Hangjongeren

Geweld staat van 2004 tot en met 2007 in Purmerend sterk in het rood volgens het onderzoek. Let wel 2007 is er een zeer lichte daling van 3% dus een paar zaken maar. De verwachting van Hegger is dat het geweld in 2008 zal stijgen. De laatste jaren speelt op diverse locaties in Purmerend het probleem van hangjongeren. Het park de Driegang met daarin buurtcentrum de Zuidpool is daar een voorbeeld van. De jongeren willen daar een eigen onderkomen. Hiervoor is een burgerinitiatief ingebracht en vervolgens is het als experiment uitgevoerd als jongereninloop in de Zuidpool. Volgens het college is het experiment mislukt omdat de overlast niet minder is geworden en de inloop problemen veroorzaakten bij de overige gebruikers. De politie heeft daar niet de oplossing voor. De gemeente heeft qua overlast de regiefunctie, maar is nog bezig met het vaststellen van het beleid en kan dus niet aan de slag.

Op de door Hegger gestelde vraag wat de wethouder jeugdzaken (B. Daan) dan nu op kort termijn gaat doen om de overlast en de dreiging naar de buurt van jongeren aan te pakken, kwam de Wethouder niet verder dan dat hij het warme contact met de jongeren wil blijven onderhouden. Kortom, het ontbreekt in Purmerend nog steeds aan een consequente aanpak.

Integrale aanpak

Hegger staat een Integrale aanpak voor waar alle betrokken partijen deel van uitmaken met in het bijzonder de bewoners. Zelfs nu hebben de bewoners op eigen initiatief in samenwerking met instellingen een evaluatie gehouden waaruit de aanpak volgens het plan Impuls een grote kans kan krijgen. Door de raadsleden van raadsforum Samenleving werd hier ‘lauw’ op gereageerd en wacht men af wat de wethouder gaat doen. De mening was overheersend dat men het even niet meer weet. Wel of geen centrale jongerencentrum in de stad; wel of geen inloopcentra in de wijken en ja wat kost dit allemaal niet?

De Stadspartij is van mening dat het jongerenbeleid in toenemende mate een groot probleem gaat geven. Hierdoor zullen de geweldscijfers, vernieling en bedreigingen in rap tempo omhoog gaan. Nu al geven de bezoekers van wijkcentrum De Trekschuit aan dat zij niet meer komen omdat zij zich in de avond niet meer veilig voelen, als zij in de avond naar huis willen gaan. De Brede School in Weidevenne gaat het zoeken in meer veiligheid door het afsluiten van het terrein, terwijl het juist een open karakter moet hebben voor de woonomgeving. Zo kan Hegger nog wel even doorgaan. De optie van Hegger is: ga met alle betrokken partijen om de tafel en kom met een goede aanpak.

Kat-en-muisspel

De jeugdvisie is laatst nog vastgesteld met dat als uitgangspunt. Begin daar nu direct uitvoering aan te geven en versterk de projecten die nu al zijn vruchten afwerpen. Wat betreft de directe aanpak van overlast op straat zijn er toezichthouders van de gemeente nodig. Dit in samenwerking met justitie en onder coördinatie van de politie. Met twee goedwillende straathoekwerkers redden wij het niet in Purmerend en blijft het kat-en-muisspel met de politie bestaan. Wat de Stadspartij betreft gaat het dus juist niet zo goed met de veiligheid in Purmerend, maar kan het tij nu nog tijdig gekeerd worden.

Onlangs ontving de gemeenteraad de volgende memo:

Geachte raadsleden,

Op verzoek van burgemeester Fons Hertog laat ik u het volgende weten:

In Binnenlands Bestuur (nr 45) heeft u een artikel kunnen lezen over de Gemeentelijke Veiligheidindex (GVI). De GVI is een nieuw beleidsinstrument voor gemeenten dat kan helpen bij het vormgeven en bijstellen  van hun lokale veiligheidsbeleid.

U kunt het rapport downloaden via deze link.

Het rapport is duidelijk en spreekt voor zich. Aangezien het niet te omvangrijk is, hebben wij er geen samenvatting van gemaakt. Cijfers zijn vaak op meerdere manieren te interpreteren: elke gemeente wil uiteraard weten of ze het goed doet. De Gemeente Purmerend staat in rangorde van 1 (het slechtst) tot 443 (het best) op nummer 98. In grote lijnen geldt dat hoe groter de gemeente is des te hoger deze op de ranglijst staat. Als 38e gemeente van Nederland doet Purmerend het naar verhouding goed.

Als u kijkt naar de tendens op de clusters die onderzocht zijn (nl diefstal, inbraak, geweld en vernieling) binnen de Gemeente Purmerend ziet u het volgende

Diefstal: een daling van -45% (2007 tov 2004)
Inbraak: een daling van -34% (2007 tov 2004)
Geweld: een daling van -3 % (2007 tov 2004)

Vernieling: een stijging van +4% (2007 tov 2004)
Totaal: een daling van -15,5% (2007 tov 2004).

Dit geldt dan over de delicten die vermeld staan in het rapport. Delicten als winkeldiefstal en fietsendiefstal (specifieke veelplegersdelicten) zijn niet meegenomen onder het kopje diefstal!

Veiligheid artikelen