HomeNieuwsVerkeer en VervoerInvoering parkeerregulering in Kop van West en de Hazepolder

Invoering parkeerregulering in Kop van West en de Hazepolder


ln verband met het ontwikkelen van woningbouw in de Kop van West heeft het college het besluit genomen om hier parkeerregulering in te voeren. Als woonbuurt die direct grenst aan Kop van West heeft deze ontwikkeling waarschijnlijk ook effect op de reeds aanwezige hoge parkeerdruk in de Hazepolder. ln een enquête heeft een meerderheid van de bewoners van de Hazepolder zich eind december uit gesproken vóór het invoeren van parkeerregulering.

Hierbij zal zeker een rol gespeeld hebben dat bewoners in de Hazepolder al jaren worden geconfronteerd met parkeeroverlast door bezoekers en werknemers uit de binnenstad. Het tijdelijke parkeerterrein aan de Neckerstraat heeft enkele jaren gezorgd voor enige verlichting van de parkeeroverlast in de buurt maar is ten gevolge van het bouwrijp maken van Kop West verwijderd.

Het college heeft daarom besloten om op basis van de uitkomsten van de enquête over te gaan tot het invoeren van parkeerregulering waarbij wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. 

  1. Maximaal twee bewonersvergunningen per adres
  2. Er wordt bij de vergunningaanvraag rekening gehouden met parkeergelegenheid op eigen terrein. Zo wordt het aantal beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein in mindering gebracht op het aantal parkeervergunningen waarvoor men in aanmerking komt.
  3. Bewoners kunnen met een parkeervergunning parkeren bij een parkeerautomaat zonder parkeergeld te betalen.
  4. Bezoekers kunnen een parkeerticket kopen bij parkeerautomaat.
  5. De parkeerregulering omvat alle straten in de Hazepolder inclusief de parkeerplaatsen langs de Neckerstraat.
  6. Hazepolder krijgt hetzelfde parkeerregime als Kop van West.

Het uitgangspunt bij de parkeerregulering is om bezoekers tegen een redelijk tarief te laten parkeren. Hierbij denken we aan een tarief van € 1,00 per uur. Om te voorkomen dat de buurt gebruikt gaat worden door ondernemers en werkers in de binnenstad geldt er qeen gereduceerd dagtarief.

Er zijn nog enkele concrete acties nodig om de parkeerregulering in te voeren:

  1. Het aanwijzen van de straten waarin en de tijdstippen waarop parkeren tegen betaling van belasting in de Hazepolder is toegestaan. Hiervoor zal het Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2015 in de loop van mei door het college van B&W worden vastgesteld.
  2. Het toestaan dat vergunninghouders in de Hazepolder mogen parkeren in de aangewezen straten waar tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd. Hiervoor zal het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 201411 in de loop van mei door het college worden vastgesteld.
  3. ln de commissie Algemene Zaken van 18 juni zal een akkoord worden gevraagd op de aangepaste “Tabel van tarieven 201511”. ln deze tabel stellen het college voor om een nieuw parkeertarief van € 1,00 per uur te introduceren voor de Hazepolder.
  4. ln de raadsvergadering van 24 juni 2014 zal de “Tabel van tarieven 201511” definitief worden vastgesteld. Als eind juni de besluitvorming over de parkeerregulering Hazepolder is afgerond kan gestart worden met de laatste voorbereidingen die nodig zijn om per 1 september de parkeerregulering in te voeren.

Verkeer en Vervoer artikelen