HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningInvesteringen Wooncompagnie in Purmerend en Waterland kunnen doorgaan

Investeringen Wooncompagnie in Purmerend en Waterland kunnen doorgaan


De wooncorporatie Wooncompagnie mag in Waterland toch blijven investeren in nieuwbouw. Intermaris kreeg een deergelijke ontheffing niet. Volgens de nieuwe Woningwet mochten de corporaties alleen uitbreiden in de kernregio Noord-Holland-Noord, maar na een ontheffingsaanvraag mag door Wooncompagnie weer worden gebouwd in Purmerend en Waterland.
Dat deels goede nieuws maakte minister Stef Blok recentelijk bekend.
Volgens de nieuwe Woningwet mocht deze corporatie aanvankelijk alleen uitbreidingsinvesteringen doen in de kernregio Noord-Holland-Noord en niet langer in Waterland. ‘Wij zijn verheugd met de ontheffing die minister Blok ons verleent,’ zegt de scheidend directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie. ‘We kunnen hiermee ook in het zuidelijk deel van ons werkgebied blijven investeren in nieuwbouw, zoals wij dat sinds jaar en dag doen. Dat is een goede zaak.’ Ook Wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend is blij met de ontheffing, aangezien er veel Purmerenders op zoek zijn naar een huurhuis.
Aanleiding
Naar aanleiding van de Woningwet is Nederland ingedeeld in verschillende woningmarktregio’s. Alle woningcorporaties hebben een eigen kernwerkgebied, waarin ze mogen investeren in nieuwbouw.
Intermaris en Wooncompagnie kregen als kernregio Noord-Holland-Noord toegewezen. ‘Dit betekende dat wij in de regio Waterland ons woningbezit alleen mochten beheren en herstructureren,’ stelt Hendriks. ‘Dit is geen wenselijke situatie, want wij zijn in beide kernregio’s al jarenlang actief.’
Nauwe samenwerking met gemeenten
Wooncompagnie en Intermaris hebben als eerste corporaties in ons land ontheffing aangevraagd tegen dit ‘investeringsverbod’, in nauwe samenwerking met de betreffende gemeenten. ‘Door de regionalisering was regio Waterland ineens eigenaar van een probleem,’ stelt de nieuwe directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘Deze regio werd sterk afhankelijk van relatief grote Amsterdamse corporaties, die de Metropool Regio Amsterdam als kernregio hebben. Je kunt je serieus afvragen of die corporaties willen investeren in de kleinere kernen.’
Intermaris kreeg geen ontheffing
Tegevaller is wel dat Inermaris de ontheffing niet heeft gekregen.Wethouder Jacob Kes van Waterland is ’hogelijk verrast en zeer teleurgesteld’ over het feit dat woningcorporatie Intermaris geen ontheffing krijgt om nog te investeren in nieuwbouw in die gemeente. Wooncompagnie krijgt zo’n ontheffing wel en is daarmee straks de enige corporatie die nieuwe sociale huurwoningen mag bouwen. ,,Dat is een onwenselijke situatie’’, aldus Kes. ,,Niets ten nadele van Wooncompagnie, maar het is altijd prettig als in je gemeente meerdere corporaties actief zijn. Als de één dan om wat voor reden dan ook even niet of minder kan investeren, kan je een beroep doen op de ander. Dat kan straks niet meer. Dat maakt uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen een stuk moeilijker.’’ Woordvoerster Eugenie Buur van Intermaris zegt dat de corporatie berust in het besluit en geen bezwaar gaat indienen.
Zorgen voor voldoende betaalbare woningen
. Het groene licht van het ministerie kwam op dinsdag 6 december, de dag dat John Hendriks van Wooncompagnie officieel afscheid nam van zijn relaties, omdat hij met pensioen gaat. ‘De beslissing van minister Blok maakt deze dag extra bijzonder, Dankzij de ontheffing kunnen we met elkaar blijvend zorgen voor voldoende betaalbare woningen, juist ook in de kleinere kernen binnen ons werkgebied. Dat is al jarenlang onze missie en die missie staat kaarsrecht overeind. Wij zijn er trots op dat we als Noord-Hollandse corporatie goed verankerd zijn in zowel de marksteden Schagen en Purmerend alsook in de omliggende landelijke kernen en dorpen.’ Aldus John Hendriks van Wooncompagnie.

Ruimtelijke Ordening artikelen