HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningIntermaris kiest voor renoveren en sloop-nieuwbouw flats Wheermolen-Oost

Intermaris kiest voor renoveren en sloop-nieuwbouw flats Wheermolen-Oost

WheermolenOost
Intermaris heeft de Toekomstvisie voor de twaalf galerijflats in  Wheermolen-Oost rond. De keuze per flat was tussen renovatie en sloop-nieuwbouw. Met als uitgangspunt: we renoveren als het kan en slopen als renoveren niet tot echte kwaliteitsverbetering leidt. De bewoners ontvingen de informatie over het voorgenomen scenario voor hun flat eind juni per brief. In juli volgt voor elke flat een informatiebijeenkomst waar de corporatie de gemaakte keuzes verder persoonlijk toelicht.
Met de Toekomstvisie wil Intermaris een meer gevarieerd woningaanbod aanbieden in Wheermolen-Oost. Geschikt voor starters, senioren en 1- en 2-persoonshuishoudens, met eigentijdse en energiezuinige woningen die bovendien betaalbaar zijn. Dit moet het resultaat zijn van de vernieuwing van de bijna 50 jaar oude flats. Op dit moment ligt er voor elke flat een voorgenomen scenario: renovatie of sloop-nieuwbouw. Hier gingen technisch onderzoek, huisgesprekken met bijna 500 bewoners en afstemming met gemeente en sociale partners aan vooraf.
 Hoogbouwflats na renovatie energiezuiniger
Per flat onderzocht Intermaris de mogelijke scenario’s. De keuze was renovatie of sloop-nieuwbouw, waarbij renoveren de voorkeur heeft zolang dat de gewenste kwaliteitsverbetering oplevert. Alle hoge flats komen in aanmerking voor renovatie. De constructie en technische staat van deze flats zijn van voldoende kwaliteit om te renoveren. Dat geldt ook voor de flats in de Pampusstraat en de korte flat aan de Vrouwenzandstraat. Maatregelen kunnen verschillen per flat. Wel worden overal problemen met vocht en tocht aangepakt. Na renovatie zijn de woningen comfortabeler en energiezuinig. Het energielabel van minimaal B levert de bewoners een besparing in de woonlasten op.
 Na sloop lage flats meer variatie in woningen
De technische staat van de laagbouw is van onvoldoende kwaliteit om te renoveren, waardoor sloop-nieuwbouw de beste optie is. Bewoners moeten in dit geval verhuizen. Naar een andere buurt in Purmerend of naar nog te realiseren nieuwbouw in de wijk. Intermaris zoekt samen met bewoners naar een passende woning. Bewoners krijgen een terugkeergarantie voor de wijk. De nieuwbouw is comfortabel en energiezuinig en voldoet aan alle eisen van deze tijd. Waar nu nog vooral 4-kamerwoningen staan, kunnen bewoners straks kiezen uit 1-, 2- of 3 kamerappartementen of een eengezinswoning.
Deze zijn geschikt voor starters, senioren en 1- en 2-persoonshuishoudens. Voor alle woningen geldt dat het sociale huurwoningen blijven.
 Bewoners betrekken bij aanpak eigen flat
Na de zomer begint de corporatie met de voorbereidingen voor de eerste flat. Samen met bewoners werkt Intermaris de plannen verder uit. Vooralsnog gaat het om voorgenomen scenario’s per flat. Omdat de totale aanpak circa 10 jaar in beslag neemt, houdt Intermaris een kleine slag om de arm. Zo kunnen de scenario’s onderweg aangepast worden aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in de markt. Voordat de eerste renovatie- of sloopwerkzaamheden beginnen, komt er voor elke flat een Sociaal Plan. Hierin staan afspraken over de rechten en plichten van bewoners. Bijvoorbeeld over vergoedingen en huurprijzen. Bij sloop gaat dat bijvoorbeeld om afspraken over vervangende woonruimte.
 Ook aandacht voor de leefbaarheid
De eerste sloop- of renovatiewerkzaamheden starten in 2019. Gelijktijdig aan de vernieuwing van de flats gaan de corporatie, gemeente en sociale partijen samen met bewoners aan de slag met de leefbaarheid in en rond de flats. Bewonersonderzoek afgelopen voorjaar wees uit dat er klachten zijn, over vieze liften en galerijen, geluidsoverlast, onderlinge irritatie, maar ook gevoelens van onveiligheid door gedrag van medebewoners en hangjongeren. Door extra aanwezig te zijn in de wijk en maatregelen op de korte termijn, willen de partijen de wijk leefbaar houden, óók tijdens de vernieuwing. De totale vernieuwing van Wheermolen-Oost is omstreeks 2027 klaar.
 Corporatie voor vragen aanwezig in de wijk
De komende periode zijn Intermaris en de gemeente extra aanwezig in de wijk. Voor het beantwoorden van vragen, te horen wat er speelt en welke ideeën bewoners hebben voor het leefbaar houden van de wijk. Bewoners kunnen terecht op het wekelijks inloopspreekuur, elke donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Locatie: kantoor Intermaris, Kometenstraat 6 in Purmerend.
 Wheermolen-Oost in beweging
Intermaris vernieuwt 12 flats met 872 woningen in Wheermolen-Oost. De vernieuwing onderscheidt 2 scenario’s: renovatie of sloop-nieuwbouw. Doel is: eigentijds, energiezuinig en betaalbaar wonen, in een aantrekkelijke, groene en leefbare wijk.

Ruimtelijke Ordening artikelen