HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningIntentieovereenkomst Seniorenhof Middenbeemster getekend

Intentieovereenkomst Seniorenhof Middenbeemster getekend

Impressie Seniorenhof
afbeelding raadsstukken


In de Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster, die de toenmalige gemeenteraad van Beemster 9 september 2020 heeft vastgesteld, is besloten om seniorenwoningen in Middenbeemster te ontwikkelen.

Daarnaast is er aangegeven dat er kansen voor woningbouw zijn aan de dorpsrand, op het trapveldje bij  Rijpzicht. Hiermee is Wooncompagnie samen met initiatiefnemers voor seniorenwoningen, de lokale trekkersgroep, aan de slag gegaan.

Trekkersgroep

Deze trekkersgroep bestaat uit een aantal senioren uit Beemster die de bouw van seniorenwoningen in Middenbeemster wil bevorderden.

Ondertussen is er een eerste stedenbouwkundig schetsplan gemaakt om te verkennen hoe het seniorenhofje eruit zou kunnen komen te zien. Het schetsplan dat nu gereed is bestaat uit 32 levensloopbestendige woningen, een gemeenschappelijke ruimte en berging.

Het Seniorenhof is een wens van een groep enthousiaste bewoners uit Middenbeemster. Deze trekkersgroep wil de bouw van seniorenwoningen in Middenbeemster bevorderen en is als initiatiefnemer blij met deze ondertekening.
Jaap Jansen en Els Steen: ‘Deze overeenkomst brengt ons weer een stap dichterbij de nieuwbouw van een hof met 32 woningen voor senioren. Wat ons betreft is deze vorm seniorenhuisvesting uiterst geschikt om langer zelfstandig te wonen. Oud worden in de sociale geborgenheid van een hof zoals dat vroeger gebruikelijk was’.

Volgende stap

De volgende stap om tot ontwikkeling te komen is de intentieovereenkomst die wethouder Pascal Verkroost 6 maart samen met Wooncompagnie heeft ondertekend. In de intentieovereenkomst wordt aangegeven de haalbaarheid van het seniorenhof verder te onderzoeken en zijn afspraken gemaakt over de ambtelijke kosten.

Door seniorenwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad van Middenbeemster wordt de doorstroming op de lokale woningmarkt gestimuleerd. De voorgestelde hofvorm bevordert de sociale cohesie binnen Middenbeemster.

Wooncompagnie bouwt volop nieuwe woningen. Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie: ‘De behoefte aan betaalbare woningen die voldoen aan de wensen van senioren is groot. Samen met onze samenwerkingspartners zorgen wij dat woningen blijven aansluiten op de behoeften van toekomstige bewoners. Eerst de mensen, de wensen en dan pas de stenen. De samenwerking met deze enthousiaste trekkersgroep en de gemeente Purmerend is daar een mooi praktijkvoorbeeld van’.

Inloopbijeenkomst

Op 14 maart is er een eerste inloopbijeenkomst voor de buurtbewoners, tussen 17:00-19:00 uur in DeKeyserin in Middenbeemster. Op deze avond worden zij geïnformeerd over de plannen en het vervolgproces.

Visie van Middenbeemster

Ruimtelijke Ordening artikelen