HomeNieuwsEconomieIntensivering Retailagenda tegen lege winkelpanden

Intensivering Retailagenda tegen lege winkelpanden

Retail2016
Om leegstand in de winkelstraat tegen te gaan, heeft minister Henk Kamp aanvullende afspraken gemaakt met winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden (waaronder Purmerend red.) binnen de gezamenlijke Retailagenda. In dat kader werken alle partijen samen aan het aantrekkelijk houden van onze winkelgebieden nu consumenten anders en vaker online winkelen. De intensivering van de Retailagenda is nodig na recente faillissementen van grote winkelketens, waardoor de markt voor winkelpanden extra onder druk staat. Om de problemen aan te pakken, gaat een landelijk team komend jaar samen met gemeenten in kaart brengen hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen. Ook worden uitbreidingsplannen kritisch tegen het licht gehouden.

Namens Purmerend onderschreef wethouder Mario Hegger de nieuwe afspraken (red.).

Levensaders van dorpskernen en binnensteden

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “De faillissementen van grote winkelketens in de afgelopen maanden raken ons allemaal. De retail zorgt in Nederland niet alleen voor een omzet van circa 99 miljard euro en werkgelegenheid voor ruim 781.000 mensen, de sector is ook een van de levensaders van onze dorpskernen en binnensteden”, aldus Kamp. Hij vervolgt: “Terwijl in afgelopen jaren  de omzet van kledingwinkels, elektronicazaken en de meubelboulevards per saldo afnam en nu  9% van de winkelruimte leeg staat, is het totale vloeroppervlakte gestegen met 11%.  Met alle betrokken partijen werken wij in het kader van de Retailagenda ruim een jaar intensief en met resultaat samen om winkelgebieden te versterken. Alleen neemt na recente grote  faillissementen de druk op de markt voor winkelruimtes flink toe met extra leegstand als gevolg. Daarom nemen we nu aanvullende maatregelen, zodat we in komende jaren versneld kunnen komen van veel vierkante meters in kwantiteit naar minder vierkante meters van kwaliteit. Onze winkeliers verdienen aantrekkelijke winkelcentra en binnensteden om in te ondernemen, zodat consumenten er graag blijven komen voor hun aankopen.”

53 nieuwe Retaildeals

Naast aanvullende afspraken over het terugdringen van winkelvloeroppervlakte werden ook 53 nieuwe Retaildeals gesloten. In november 2015 werden de eerste 31 van deze deals getekend. In de Retaildeals versterken gemeenten of regio’s hun winkelgebieden in nauw overleg  met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Ook wordt vastgelegd op welke locaties winkels kansrijk zijn en op welke locaties niet. Voor winkelbedrijven is duidelijkheid hierover van belang om te besluiten of zij zich wel of niet willen vestigen in een stad. Zo wordt door de afspraken in de Retaildeals leegstand voorkomen. Kamp: “We gaan door met het sluiten van Retaildeals met gemeenten, en vanaf nu ook met provincies, omdat maatwerk in de regio belangrijk blijft bij het aantrekkelijk en eigentijds houden van onze winkelgebieden en stadscentra.”

Economie artikelen