HomeNieuwsVeiligheidIntegrale veiligheidscontrole Volume Purmerend

Integrale veiligheidscontrole Volume Purmerend

Volume
foto Stadspartij-BPP


Op maandag 10 juli 2023 vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van het Volume in Purmerend. Hierbij zijn 19 panden gecontroleerd. Veel panden waren in orde. Bij een aantal panden zijn kleine overtredingen geconstateerd. Eigenaren zijn verplicht om deze op te lossen. De controle is een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de politie, Liander, omgevingsdienst IJmond en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

Overtredingen
Bij de controle zijn milieuovertredingen geconstateerd, zoals afval naast containers, een vereist energielabel dat ontbrak en energiebesparende maatregelen die niet zijn genomen. Sinds dit jaar zijn bedrijven verplicht deze maatregelen te nemen. Ook waren er bouwtechnische overtredingen zoals elektra dat niet voldeed aan de (NEN1010)norm en een openstaand luik zonder maatregelen om een val te voorkomen.

De Veiligheidsregio heeft een brandmeldinstallatie aangetroffen die niet gekeurd was en deuren die niet waren voorzien van een zogenaamd loopslot. Deze sloten worden gebruikt, zodat gebruikers een pand makkelijk kunnen verlaten als er sprake is van brand. Ook waren niet alle vluchtroutes in panden voorzien van bordjes. Deze bordjes zijn verplicht om in geval van nood de weg naar buiten te vinden. Liander gaat aan de slag met een elektrameter in een pand, omdat de zegels ontbraken. Eigenaren of gebruikers hebben advies gekregen over hoe ze de overtredingen kunnen oplossen.

In het merendeel van de gecontroleerde panden waren de vereisten op orde. In geen van de gecontroleerde panden zijn illegale activiteiten geconstateerd. Alle ondernemers hebben medewerking verleend aan de controle.

Opzet controles
Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo wordt gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, gestolen goederen, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verricht controles op het veilig gebruik van de panden zoals, brandpreventieve maatregelen.

Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren.

Integrale aanpak
De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen willen samen zorgen voor een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker.

Melden
Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl

Veiligheid artikelen