HomeNieuwsVeiligheidIntegrale veiligheidscontrole op industrieterreinen Van IJsendijkstraat

Integrale veiligheidscontrole op industrieterreinen Van IJsendijkstraat

Op woensdag 19 mei 2021 vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van de bedrijventerreinen aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Hierbij is een groot aantal panden en containers gecontroleerd. Bij de controle is onder andere illegale bewoning en een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De actie is een samenwerking van de gemeente met verschillende partners, zoals de Politie, Liander, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de Omgevingsdienst IJmond.

Doel van de controle is om de situatie op het terrein in beeld te krijgen en eventuele onrechtmatige activiteiten (ondermijning) tegen te gaan. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden.

Illegale activiteiten

Er is gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op illegale activiteiten, zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd was het voor de bedrijven ook een mogelijkheid om vragen te stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf.

In meerdere panden is illegale bewoning aangetroffen. Daarnaast heeft de politie een grote hoeveelheid hennep aangetroffen. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn adviezen gegeven voor veilig gebruik van de panden, bijvoorbeeld over vluchtroutes en brandpreventieve maatregelen. Ook is geconstateerd dat op bepaalde plekken het pand is gewijzigd. Er wordt nog bekeken of dit vergunningplichtig is.

Integrale aanpak

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten op het bedrijventerreinen teruggedrongen. Daarmee worden bedrijventerreinen veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Veiligheid artikelen