HomeNieuwsVeiligheidINTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 2010

politiepet.gif
Het college stelt de gemeenteraad een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor.
In het plan staat een veilige woon- en leefomgeving centraal. Hierbij richt de gemeente zich op vijf aandachtsgebieden; fysieke veiligheid, sociale samenhang, vergunningverlening (en toezicht daarop), crisisbeheersing en geweld op straat.

Het plan is mede gebaseerd op een workshop waarbij zowel de politiek als ambtelijke organisatie suggesties hebben gedaan. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente meerjarenplannen opstellen die gelijk lopen met die van de politie en brandweer.

De Stadspartij dringt al jaren aan op een dergelijk plan. Of dit plan is wat de Stadspartij voor ogen had zal nog moeten blijken als de raadsleden het plan ook daadwerkelijk hebben ontvangen. Het persbericht van de gemeente was er (zoals steeds gebruikelijker) eerder dan dat de raad de inhoudelijke informatie erover had ontvangen. Daarom kan over de inhoud van het plan nog neit nader worden bericht.

Veiligheid artikelen