HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningInloopavond braakliggend terrein Darwinstraat

Inloopavond braakliggend terrein Darwinstraat

BouwWv
Op maandag 1 februari was een inloopavond in Columbuzz over een nieuwe bestemming voor het braakliggend terrein tussen de Darwinstraat, de Canberrastraat en de locatie waar nu jongerencentrum Columbuzz/het wijkplein tijdelijk gehuisvest is in noodlokalen. 

In de uitnodiging zijn twee opties beschreven:

  • De bouw van 60 appartementen en jongerencentrum Columbuzz in het gebouw opnemen;
  • De bouw van 40 appartementen en het jongerencentrum Columbuzz krijgt een nieuw gebouw op het wijkplein.

Het onderwerp leeft. Pauline Woldhuis van de gemeente Purmerend en Danielle Karsten, jongerenwerker van Columbuzz ontvangen ca. 35 mensen.
Martin Krijgsman (projectleider) vertelt dat het gaat om sociale woningbouw. Het is nog niet bekend hoe het gebouw eruit gaat zien; er zijn nog geen bouwtekeningen.

40 appartementen model heeft voorkeur
Het blijkt al snel dat dat als de discussie om de twee modellen gaat, het model met 40 woningen de voorkeur krijgt. Ook zijn de bewoners tevreden met het functioneren van Columbuzz op deze plek en minder appartementen geeft ook minder parkeerdruk.
De voorkeur wordt gegeven om het nieuwe jongerencentrum op dezelfde locatie te bouwen waar nu het noodgebouw staat. “Geïntegreerd in een appartementencomplex kan overlast geven. Daarnaast is bekend dat verplaatsing van een centrum terugloop van bezoekers kan geven”, laat Geert Heikens van het sociaal wijkteam weten

Parkeerdruk
De aanwezigen waarderen het dat ze bij de planvorming betrokken worden. Wat duidelijk is, is dat bebouwing op deze plek niet zozeer een discussiepunt is. Wel wordt het parkeren in het gebied nu al ervaren als een groot probleem. Dit is veel genoemd en veel bediscussieerd. ingevuld. De mensen in de buurt hebben veel overlast van parkeren van forensen, langparkeerders en parkeren van parkerend winkelpubliek in de straat. Met 40-60 woningen erbij voorziet men dat de parkeerdruk nog hoger oploopt. De mensen in de buurt hebben veel overlast van parkeren van forensen, langparkeerders en parkeren van parkerend winkelpubliek in de straat. Met 40-60 woningen erbij voorziet men dat de parkeerdruk nog hoger oploopt. Wethouder Krieger laat weten dat na de realisatie van de woningen en Columbuzz de verkeerssituatie worden aangepast. Verwacht wordt dat (mogelijk met flankerend beleid) de parkeerdruk in het gebied gunstiger zal worden.

Waardering voor voorlichtingsavond
“De sfeer was open en de conclusie is dat de avond zijn doel bereikt heeft.“ De heren Stil en Oostra, beiden van de vereniging van huiseigenaren Melbournestraat (Capitool-1), beoordelen de voorlichtingsavond als positief. De heer Stil: “Zo krijgen we inzicht in de plannen.”

Mensen waarderen het dat ze bij de planvorming betrokken worden. Wat duidelijk is, is dat bebouwing op de Lamellen niet zozeer een discussiepunt is. Dit is mondeling door veel mensen genoemd. Duidelijk wordt het parkeren in het gebied nu al ervaren als een groot probleem. Dit is veel genoemd en veel bediscussieerd. De verkeerssituatie zal na de bouw worden aangepast, hopelijk zal dat helpen.

In de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van vanavond wordt het collegevoorstel besproken. In de gemeenteraadsvergadering van 25 februari beslist de raad definitief.

Ruimtelijke Ordening artikelen