Milieu
Home Nieuws Milieu Ingrijpende wijziging afval inzamelen voorlopig geparkeerd

Ingrijpende wijziging afval inzamelen voorlopig geparkeerd

AfvalcontainerHA
Ondergrondse container

In een memo aan de gemeenteraad, laat wethouder Van Meekeren weten dat het op korte termijn invoeren van een ingrijpende manier van afval inzamelen (omgekeerd inzamelen) in Purmerend niet de voorkeur heeft en nu eerst vol moet worden ingezet op de gescheiden inzameling van gft en etensresten en bewustwording.
 Na de aanpassing van de ophaalfrequentie van het restafval van de laagbouw naar eens per twee weken en het gft van de laagbouw zomers (van eerste week april tot en met laatste week november) wekelijks en in de winter eens per twee weken, is de afvalscheiding in Purmerend in een jaar tijd gestegen van 45% naar 56%, om vervolgens de jaren daarna te stabiliseren op 57%.

Omgekeerd inzamelen een mogelijkheid tot verbetering

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer is één van de genoemde maatregelen die ingezet kunnen worden voor verdere verbetering van de afvalscheiding het omgekeerd inzamelen. Dat houdt in dat aan huis de grondstoffen opgehaald worden en dat restafval ontmoedigd wordt door hiervoor ondergrondse restafvalcontainers centraal in de wijken te plaatsen. Het wordt dus makkelijk gemaakt om grondstoffen weg te gooien, door aan huis hiervoor rolcontainers te gebruiken. Voor het weggooien van restafval moet een stukje gelopen worden, maximaal 250 meter.

Het invoeren van omgekeerd inzamelen leidt naar verwachting tot verbetering van de afvalscheiding. De landelijke resultaten laten dit zien. Het is mogelijk om over te gaan op deze wijze van inzamelen met beperkte verhoging van de afvalstoffenheffing. Het scheidingspercentage zal volgens de verwachting kunnen stijgen naar 65% door het overgaan naar omgekeerd inzamelen. Wat daarboven nog haalbaar is, moet blijken uit de sorteeranalyses van het restafval. Die geven inzicht in wat nog mogelijk is aan afvalscheiding nadat de 65% bereikt is.

Er zijn echter onzekerheden in de afvalmarkt die hier invloed op hebben.

Onzekere ontwikkelingen en hoge investeringen

Het invoeren van omgekeerd inzamelen gaat gepaard met hoge investeringen, die zich vertalen in een verhoging van de afvalstoffenheffing. Ook zijn er de onzekere ontwikkelingen in de afvalmarkt op dit moment, in combinatie met de hoge kosten.  Het zijn momenteel roerige tijden in het afval. De afvalmarkt staat onder druk door dalende grondstofprijzen en steeds strengere kwaliteitscriteria die aan gescheiden afval gesteld worden. De kwaliteit van het gescheiden ingezamelde afval wordt belangrijker dan de kwantiteit.
De vervuiling van het gescheiden ingezamelde afval wordt eerder bestraft met afkeur.

De uitdaging zit nu dan ook in het binnen alle gestelde marges houden van Plastic/Metaal/Drinkpakken (PMD) en gft afval, zodat afkeuring van het afval aanbod uitblijft en het gescheiden ingezamelde afval zoveel mogelijk voor hergebruik in aanmerking komt.

Omgekeerd afval inzamelen heeft nu geen voorkeur

Bovenstaande, ook gelet op de aankomende fusie tussen Beemster en Purmerend en harmonisatie van de dienstverlening, leidt tot de conclusie dat het op korte termijn invoeren van omgekeerd inzamelen in Purmerend niet de voorkeur heeft en er eerst vol moeten worden ingezet op de gescheiden inzameling van gft en etensresten en bewustwording. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

De focus ligt de komende tijd dan ook op het vergroten van de bewustwording over afvalscheiding en afvalpreventie van de inwoners via verschillende communicatiecampagnes, (waarvan een enquête ook onderdeel zal uitmaken) en op de gescheiden inzameling van gft en etensresten bij de hoogbouw, waar momenteel een pilot voor uitgevoerd wordt in de Oostervenne en Westervenne.
Lees Hier de volledig memo van de wethouder

Milieu artikelen

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...

Meer biodiversiteit in bermen

  De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Dat biedt kansen om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. De provincie hanteert...

Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Steeds minder mensen in Nederland vinden het een goed idee om van het aardgas af te gaan. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van HIER. In...