HomeNieuwsVeiligheidInformatieavond ‘Ogen en Oren’ Purmer- Noord goed bezocht

Informatieavond ‘Ogen en Oren’ Purmer- Noord goed bezocht

inbraakpreventie
De gemeente Purmerend en politie Zaanstreek-Waterland hebben op woensdag 24 april de inbraakpreventieavond ‘Ogen en Oren’ voor inwoners van Purmerend georganiseerd. We kondigden dit al aan op onze website.
Purmer-Noord is een pilot,  de landelijke stijging van het aantal woninginbraken is ook in Purmerend een gegeven, in Purmer-Noord wordt  25 % van het aantal woninginbraken van Purmerend gepleegd. Veel van de inbraken blijken overdag of ’s avonds plaats te vinden.

Veel bewoners van de Purmer-Noord kwamen naar de bijeenkomst, achteraan in de zaal was het daardoor goed opletten en luisteren om alles te kunnen volgen.
Burgemeester Don Bijl deed het welkomstwoord, hij benadrukte nog maar eens dat het niet de bedoeling is om ‘knokploegen’ in het leven te roepen.
Vervolgens gaf wijkagente Susan Gielens tips en informatie over inbraakpreventie, ook vertelde ze hoe je een inbreker kunt herkennen, wanneer een situatie verdacht is en op welke momenten je 112 of 0900-8844 moet bellen.
Er waren enkel vragen en één bewoner zag niets in deze ontwikkeling. In het bijzonder waren er vragen over de vrijwilligheid en de faciliterende rol van gemeente en politie. De antwoorden waren dermate duidelijk dat ze merkbaar naar tevredenheid werden ingevuld.

Op verkenning
Na deze voorlichting kon een ieder die het bij nader inzien toch niet zag zitten zich naar huis begeven. De grote groep overgebleven enthousiastelingen werden in vier groepen verdeeld om met agenten hun wijk te verkennen en op een andere manier naar hun omgeving te kijken.
Er werden daartoe gele hesjes met de tekst Ogen en Oren voor de herkenbaarheid uitgedeeld. Het is de bedoeling dat de bewoners deze dragen voor de herkenbaarheid, juist ook voor de politie. Onderweg werden al een aantal ‘bijzondere’ omstandigheden gesignaleerd.

Bij de terugkomst in het wijksteunpunt werden onderling namen en telefoonnummers uitgewisseld tussen de bewoners die het definitief wel zagen zitten om het project gezamenlijk invulling te geven.
Over enkele weken komt men weer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te bekijken hoe succesvol deze pilot is.
Om zichzelf in de donkere uren bij te lichten kregen alle deelnemers nog een zaklamp mee bij het verlaten van het wijksteunpunt.

Veiligheid artikelen