HomeNieuwsVerkeer en VervoerInformatie over het verdubbelen N244 naar de N247

Informatie over het verdubbelen N244 naar de N247

verdubbelingn244
Op maandag 10 en 12 december 2012 heeft de provincie Noord-Holland twee inloopavonden georganiseerd voor inwoners uit de gemeenten
Zeevang en Edam-Volendam, Purmerend en Beemster. De belangstellenden werden geïnformeerd over het conceptontwerp inpassingsplan Verbreding N244.

De inloopbijeenkomst van 10 december is door 84 geïnteresseerden bezocht. De inloopbijeenkomst in Purmerend is bezocht door 133 belangstellenden.
Tijdens de bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld en de bezoekers hebben ook schriftelijk vragen gesteld.
Hieronder geeft de provincie antwoord op de schriftelijk gestelde vragen. De vragen zijn per onderwerp gegroepeerd. De algemene lijst met meest gestelde algemene vragen zijn te vinden op bovengenoemde website.

De lijst met vragen en antwoorden is ook aan de betrokken gemeenten verstrekt, zodat de gemeenten op de hoogte zijn van de onderwerpen die onder de inwoners en bedrijven leven over het concept-ontwerp inpassingsplan. Deze informatie kunnen de gemeenten betrekken bij de door de provincie gevraagde reactie in het kader van het Wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1 Bro.

Klik hier voor de vragen en antwoorden.

Verdubbeling N244 thans in afrondende fase

Voor de verdubbeling van de N244 tussen de A7 en de N247, bereidt de provincie een inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan) voor.
Dit project strekt zich uit over het grondgebied van vier gemeenten (Beemster, Zeevang, Purmerend en Edam-Volendam) en heeft daarmee een bovenregionaal karakter. De wet biedt de mogelijkheid dat de provincie dan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstelt. Zo’n plan sluit de bevoegdheid van de gemeenteraad uit om voor die gronden nog een bestemmingsplan vast te kunnen stellen.

Het college van Purmerend stemt ermee in dat de provincie voor dit project een Provinciaal Inpassingsplan opstelt en legt dit ook voor aan de raad. Ook stuurt het college een inhoudelijke reactie aan de provincie over het conceptontwerp Inpassingsplan N244.

Verkeer en Vervoer artikelen