HomeNieuwsVeiligheidInbraakpreventieavond 'ogen en oren' Purmer Noord

Inbraakpreventieavond ‘ogen en oren’ Purmer Noord

burgerwachten
De gemeente Purmerend en de politie Zaanstreek-Waterland organiseren op woensdag 24 april de inbraakpreventieavond ‘Ogen en oren’ voor inwoners van Purmer-Noord. Burgemeester Don Bijl opent de avond. Vanaf 19.00 uur zijn de bewoners welkom in het wijksteunpunt aan het Gildeplein om te horen hoe ze de politie kunnen helpen de wijk veiliger te maken.

Het doel van het project is om bewoners te bewegen zelf op pad te gaan en de wijk met andere ogen te bekijken. Dit kunnen bewoners bijvoorbeeld doen door de politie te bellen als ze iets verdachts zien. De aftrap in Purmer-Noord is een pilot. Het project is nodig omdat er landelijk een stijging te zien is van het aantal woninginbraken. Ook in Purmerend is deze trend zichtbaar.

Bewoners op pad bestuur faciliteert
Zoals tijdens de commissievergadering door burgemeester Bijl is toegelicht, is de rol van de politie en de gemeente faciliterend. De bewoners die meedoen, doen dit vrijwillig, zonder enige vorm van dienstverband en volledig op eigen verantwoordelijkheid. Er is geen sprake van aansprakelijkheid die bij de gemeente of politie zou kunnen liggen. De gemeente en de politie zorgen ervoor dat de bewoners die op pad gaan een hesje en een zaklamp krijgen en alle informatie die zij nodig hebben.
Ook geeft politie Zaanstreek-Waterland tijdens de informatieavond tips aan buurtbewoners en informatie over inbraakpreventie. Er wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag hoe je een inbreker kunt herkennen, wat een verdachte situatie is en wanneer je 112 moet bellen.

Verantwoordelijkheid
De politieke verantwoordelijkheid ligt bij het college en meer in het bijzonder bij de burgemeester in de wetenschap dat de pilot is besproken in de raadscommissie Algemene Zaken. De commissie heeft in ruime meerderheid een positief advies gegeven.

Veiligheid artikelen