HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningIn gesprek met Cees Tip (Intermaris): “Zelfredzaamheid heeft zijn grenzen”

In gesprek met Cees Tip (Intermaris): “Zelfredzaamheid heeft zijn grenzen”

CeesTip2
De woonvisie, hoogbouw, woningdruk, sociale huur of koop. Deze onderwerpen lopen als een rode draad door de gesprekken in de stad. Dit was voor ons, Coen Lageveen en Helana Aslander de reden om in gesprek te gaan met Cees Tip. Sinds 1 januari jl. bestuurder van woningcorporatie Intermaris.
Intermaris heeft een voorraad van rond de 7000 woningen in onze stad. Met name de sloop van 250 en de renovatie van meer dan 800 woningen in de Wheermolen vraagt veel van de organisatie. Zo zijn er de bewonersgesprekken, wisselwoningen en het begeleiden van de renovaties. Hiernaast is Intermaris ook druk met de bouw van de driehoek Wherepark.
 Ambitie Cees Tip
Na 15 jaar als ambtenaar te hebben gewerkt bij de gemeente Zaanstad op o.a. de gebieden maatschappelijke- en stedelijke ontwikkeling vond Cees het tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière. Niet langer werken ten dienste van het bestuur, maar nu beslissingen nemen als eindverantwoordelijke. Intermaris kwam op zijn pad, het klikte meteen. Wonen vraagt meer, niet alleen de stenen, ook zorg voor de problemen van de bewoners, een prettige woonomgeving. Zo is de TU Delft gevraagd om onderzoek te doen naar “het opplussen” van de nieuw te bouwen flats. Een groene “bouw” en omgeving zorgt voor waterberging in de toekomst maar zorgt ook voor een beter woonklimaat wat weer goed is voor de gezondheid van de bewoners.
Wat Cees opvalt is de saamhorigheid en de bewonersinitiatieven in Purmerend. De bewoners in de flats hebben een gezamenlijk belang om het netjes te houden. Als dank zijn de vrijwilligers een paar weken geleden met twee bussen een dag op stap geweest.
 Gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein
In zijn nieuwe functie ziet Cees de gevolgen van de decentralisatie. Van mensen wordt een grote mate van zelfredzaamheid verwacht. In de praktijk blijkt echter dat er vaak een stapeling van problemen is wat verlammend werkt bij het zoeken naar een oplossing. Mensen raken de grip op hun leven kwijt, en dat zijn ook mensen waarvan je dit niet verwacht. Bij signalering en betalingsachterstand zoekt Intermaris samen met de gemeente contact met de bewoners en door te luisteren naar het verhaal achter de voordeur probeert men de mensen weer de regie over hun leven terug te geven.
 Maatwerk
Cees is positief over de toekomst van de stad. De komende 10 jaar tot 15 jaar zal Purmerend grote stappen maken en steeds leuker worden. We hebben de wind in de zeilen. Met nadruk wijst Cees erop dat ieder woning die wordt toegevoegd aan de voorraad zorgt voor een beweging in de stad. De bouw van 600 woningen zorgt voor ongeveer 2000 verhuisbewegingen.
Cees is positief over de bouwplannen op het terrein van het voormalige postkantoor. Het is nodig dat er in de hoogte gebouwd gaat worden. In Purmerend is grote behoefte aan verschillende soorten woningen, zowel in prijs als in soort woning.
Maatwerk is belangrijk. Kijk voor iedere bouwlocatie wat daar het beste past. Het is financieel niet altijd mogelijk om op de duurste plekken sociale woningen te bouwen, maar als er gemengd kan worden gebouwd heeft dat zijn voorkeur. Voorzie in de behoefte die er is in de stad.
 Vraag naar woningen
Waarom verkoopt Intermaris nog steeds eensgezins woningen nu er zo een behoefte is aan sociale huurwoningen? Reden, zo geeft Cees aan is de veranderende vraag. Ongeveer 60% van de nieuwe huurders van Intermaris is op leeftijd of alleenstaand waardoor de vraag naar grote woningen afneemt. Ook in de Wheermolen zullen er meer 2 en 3 kamer woningen worden teruggebouwd om in de veranderende vraag te voorzien. Toch heeft Intermaris tijdelijk besloten de verkoop met de helft terug te brengen door de grote vraag naar woningen op dit moment.
Cees geeft aan dat er de komende tijd gekeken moet worden naar het verschil in “inschrijfduur” en “zoekduur”. De zoekduur (de periode dat mensen echt actief op woningen reageren) is vaak veel korter dan de inschrijfduur.
Nieuwe woningen worden trouwens, aldus Cees, zo gebouwd dat ze met kleine aanpassingen kunnen worden gebruikt voor verschillende doelgroepen, ouderen, mensen met een handicap. 
Duurzaam bouwen
Cees is kritisch over de invloed van de rijkoverheid. Heb meer vertrouwen in de lokale gemeenschappen: laat de gemeenten, de bewoners en de woningcorporaties samen de keuzes maken over de inrichting van de stad. Zeker bij de keuzes voor klimaat en bouwen is decentraal van groot belang, dicht bij de bewoners, weten wat er speelt en waar de behoeftes van de markt zijn.
Voor wat betreft de duurzaamheid staat Intermaris voor lastige opgave. Enerzijds wordt verwacht dat de woningen duurzaam gebouwd gaan worden met bv zonnepanelen en andere voorzieningen. Nadeel is echter dat dit vraagt om investeringen die de woonlasten voor de bewoners kunnen verhogen. De sociale huursector loopt voorop, maar het mag niet zo zijn dat de huurders hiervoor de rekening betalen. Kerntaak van Intermaris is het zorgen voor genoeg woningen, het laag houden van de woonkosten en wooncomfort.

Duurzaamheid is een financieel plaatje wat niet eenzijdig bij de corporaties kan worden neergelegd. Desondanks doet Intermaris zoveel als mogelijk aan het verduurzamen van woningen, iets waar Cees trots op is.

Kortom, Cees Tip een gedreven bestuurder van Intermaris met hart voor de stad.

Ruimtelijke Ordening artikelen