HomeNieuwsAlgemeen BestuurIn 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

BeemPurm
Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van de bevolkingsontwikkelingen die Purmerend de komende 15 jaar mag verwachten.
De toekomstige bevolkingsomvang en -samenstelling van Purmerend heeft invloed op vele terreinen, bijvoorbeeld:
  • De omvang van de uitkering van het gemeentefonds. Verder zal het waarschijnlijk gevolgen hebben voor het gebruik van voorzieningen in Purmerend (bijv. sport- en speelvoorzieningen, medische voorzieningen, verkeer- of vervoersvoorzieningen).
  • De vergrijzing zal waarschijnlijk leiden tot een toenemende vraag in de zorg, veranderingen in de vraag naar woningen, het geschikt houden/maken van de openbare ruimte voor deze doelgroep (zoals toegankelijkheid gebouwen, geschikt openbaar vervoer en veiligheid)
  • De afname van het aantal jeugdigen zal o.a. waarschijnlijk invloed hebben op het aantal leerlingen op scholen en het gebruik van jeugdzorg in de gemeente.
In de prognose stijgt het aantal inwoners in Purmerend van 80.138 in 2019 naar ongeveer 90.108 in 2034. Het aantal woningen neemt in dezelfde periode toe met 9.574.
Purmerend en Beemster smaen opgeteld
De bevolkingsprognose voor zowel Beemster als Purmerend zijn afzonderlijk opgesteld. Een combinatie van beide prognoses na de fusie geeft een ander beeld van de omvang en samenstelling van de nieuw te vormen gemeente.
De huidige situatie 2019 Beemster en Purmerend samen : 89.884 inwoners.

Het fusiejaar 2022: 93.743 inwoners.

Het eerste jaar 2027 boven de 100.379 inwoners.

In 2034, het laatste prognosejaar: 104 031 inwoners

foto Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen