HomeNieuwsMilieu"Huidige aanpak asbest loopt achter feiten aan"

“Huidige aanpak asbest loopt achter feiten aan”

asbest.jpg
Nog dit jaar worden speciale interventieteams ingezet die de asbestbranche strenger gaan controleren, zo werd onlangs bekend. Een vraaggesprek met Otto Hegeman van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving. Hij is bezig met het opzetten van asbestinterventieteams die deze zomer van start gaan.  

Wat gaan deze teams doen?
‘De teams gaan op basis van de lijst notoire overtreders de boer op. Bedrijven die de regels op het gebied van asbestsanering overtreden komen voor de rechter. De rechter beoordeelt in een strafrechtzaak of de overtreding leidt tot een veroordeling of een schikkingsvoorstel.’

Welke partijen werken er in samen?
‘De kern van deze interventieteams wordt gevormd door het Openbaar Ministerie, politie en de Arbeidsinspectie. Daarnaast wordt afhankelijk van de context en het soort bedrijf waar het om gaat de gemeente, provincie of de VROM-Inspectie erbij betrokken. Als het gecontroleerde bedrijf een provinciale vergunning heeft om asbest op te slaan, wordt bijvoorbeeld de provincie erbij betrokken.’

Hoe is de rolverdeling?
‘De officier van justitie van het Openbaar Ministerie heeft een leidende rol. Zij hebben overleg met de politie en de Arbeidsinspectie, die de daadwerkelijke controle gaat uitvoeren. Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving heeft hierin een coördinerende rol.’

Is deze samenwerking nieuw?
‘Het idee voor de samenwerking in de asbestketen is niet nieuw, daar zijn we vanuit het Landelijke Overleg Milieuhandhaving al bijna drie jaar voor aan het lobbyen. Nu wordt er teveel afzonderlijk van elkaar gewerkt. Ieder doet zijn dit vanuit zijn eigen taak. Door deze samenwerking wordt de kennis en expertise op het gebied van asbestcontrole vergroot. Nieuw is dat deze interventieteams nu ook proactief gaan werken. Met een lijst van notoire overtreders, opgesteld door de recherche-informatiedienst, gaan we bedrijven volgen en direct aanpakken. Nu we deze gegevens via het OM in handen hebben, kunnen we gerichter te werk gaan. Met de huidige werkwijze lopen politie en arbeidsinspectie vaak achter de feiten aan, omdat ze afhankelijk zijn van klachten of meldingen van derden.’

Worden er extra mensen ingezet?
‘We willen eerst vanuit de bestaande capaciteit van de samenwerkende partijen mensen hiervoor inzetten. In essentie moet het ook niet nodig zijn. De samenwerking moet ook effectiever zijn.’

 

Bron: re.Public

Milieu artikelen