HomeNieuwsEconomieHotel met educatief natuur-, recreatie- en wandelbos in kom A7

Hotel met educatief natuur-, recreatie- en wandelbos in kom A7

Natuur- en Recreatiegebied Kom A7 Impressie raadsstukken

Het ontwerp van het bestemmingsplan “Purmerend – Hotel Kom A7“ komt in  de beslissende fase. De besluitneming erover door de gemeenteraad vangt deze maand aan.

De locatie kom A7 is de afgelopen tientallen jaren niet ontwikkeld. Daardoor kreeg het terrein deels de mogelijkheid zijn ruige karakter te ontwikkelen. Aanvankelijk was het doel om het gehele gebied te ontwikkelen tot een bedrijven/recreatie terrein. Later is de gemeente gaan inzien wat de waarde is van de aanwezige groenstructuur en is de ontwikkeling van het gebied beperkt tot alleen de vestiging van een hotel.

Het overgrote deel van het gebied -80%- wordt dan ook niet bebouwd en zal worden ingericht en gebruikt als een natuur- recreatie- en wandelbos. De natuurwaarde van het gebied en de relevantie daarvan voor mens en dier worden daarmee onderkend.

Het wilde karakter van het bos is daarbij het uitgangspunt, niet het aanharken en omvormen tot een park. Een geheel afgesloten bosgebied dat alleen toegankelijk is voor natuuronderzoekers is niet het streven van de gemeente. De voorgestelde inrichting biedt ook en vooral de mogelijkheid voor inwoners van Purmerend en omgeving om te genieten van deze recreatieve mogelijkheid dicht bij huis.

Tegelijkertijd wordt ook de waarde van de hotelfunctie als economische functie in de stad en de regio onderkend. Hieruit komt een unieke win-win situatie tevoorschijn. Economische (toeristische) bedrijvigheid en verbetering van de recreatieve mogelijkheden gaan hierbij hand in hand.
De verbinding met Amsterdam is goed, maar nog belangrijker,
de afstand tot de binnenstad van Purmerend is kort en goed te voet en per fiets te overbruggen.

Het bestemmingsplan beoogt na vaststelling een planologische regeling te geven voor het realiseren van een hotel met vergaderzalen, horeca, en vrije tijds activiteiten en een bedrijfswoning voor het perceel in de Kom A7, waar de Laan der Continenten en de Oude Provinciale weg bij elkaar komen.

Verrijking

Natuur- en recreatiegebied Kom A7 Impressie raadsstukken

Naast de verbetering van de beleving van recreatie en natuur zal in het bijzonder het hotel ook zorgen voor een toename van de hoognodige werkgelegenheid, met name in de laag geschoolde categorie. Ook zal er scholing gaan plaatsvinden voor werk in de horeca en zullen er stageplekken komen voor leerlingen die een toekomst willen opbouwen in de hotel- of restaurantsector.

Er zal voorts plaats zijn voor congressen waar ook de lokale detailhandel van kan gaan profiteren. En niet te vergeten de bijdrage aan ruimten voor gezellige bijeenkomsten en diners.

Er zijn heel veel voorbeelden waaruit je kunt zien dat de vestiging van zo’n hotel met recreatieve waarden in de gemeente een opwaardering van de beleving door de inwoners en lokale economie laat zien.

De Stadspartij vindt de voorgestelde inrichting van het gebied en de komst van het hotel een verrijking voor Purmerend en noodzakelijk bij een stad die toegroeit naar meer dan honderdduizend inwoners.

Economie artikelen