HomeNieuwsAlgemeen BestuurHet Nieuwe Werken in de gemeente Purmerend

Het Nieuwe Werken in de gemeente Purmerend

hetnieuwewerken
Een belangrijk onderdeel van de in het voorjaar gepresenteerde kadernota is een reorganisatie op basis van Het Nieuwe Werken. Dit vergt een investering in moderne ICT, betere kantoorinrichting en nieuwe manieren van organiseren. Voor deze investering is een krediet nodig van in totaal € 7,8 miljoen.

De jaarlijkse besparing loopt op tot (afgerond) € 1,6 miljoen per 2017 als de volledige opbrengst is gerealiseerd.
De ontwikkeling richting Het Nieuwe Werken is onderwerp van discussie bij de bespreking van de kadernota 2014-2017 op 12 juni.

Het voorstel wordt behandeld in de commissie Algemene Zaken van 20 juni. De discussie zal vooral gaan over de wensen van de raad t.a.v. de monitoring van de voortgang van, en de uitgaven voor, dit project: op welke wijze, hoe vaak en waarover wenst de raad terugkoppeling te ontvangen? Althans zo is de verwachting.

Misschien dat de “8 lessen van Twynstra Gudde” helpen bij de ideeënvorming hierover: http://www.twynstragudde.nl/content/8-lessen-uit-het-nieuwe-werken, en dat de verhalen van medewerkers en ervaringen van inwoners (krijgen zij nu een beter “product”, worden ze sneller geholpen of meer betrokken bij het proces?) een rol kunnen spelen in de monitoring?

Bron: concept raadsvoorstel

Algemeen Bestuur artikelen