Algemeen Bestuur
Home Nieuws Algemeen Bestuur Herindelingsadvies Fusie Purmerend en Beemster vastgesteld

Herindelingsadvies Fusie Purmerend en Beemster vastgesteld

Beembi8Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren.
Hiervoor doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit
proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 27 februari 2020 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend het herindelingsadvies vastgesteld. In Purmerend werd het besluit met algemene stemmen genomen. In de gemeente Beemster was niet iedereen ervan overtuigd. Daar waren 4 vier tegenstemmen en 9 voorstemmers.
In het herindelingsadvies is onder andere opgenomen dat de gemeenten per 1 januari 2022 worden samengevoegd en dat de grenzen tussen de gemeenten komen te vervallen. Voor de komende voorbereidingsfase is het nodig om het beleid en de regelgeving van beide gemeenten te gaan harmoniseren en de organisatie van de fusie in goede banen te leiden. Hiervoor is een voorbereidingsplan opgesteld.
Historisch moment
Het besluit van de gemeenteraden is historisch te noemen. Dit herindelingsadvies is een vervolg op het herindelingsontwerp dat op 26 september 2019 door de beide gemeenteraden is vastgesteld. Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend.
Met de vaststelling van het herindelingsadvies zit het besluitvormingsproces voor de beide gemeenteraden erop. Het herindelingsadvies wordt doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Indien het voorstel positief wordt beoordeeld, zal een voorstel voor een herindelingswet.

worden opgesteld dat het reguliere wetgevingstraject volgt. Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt, wordt het bekrachtigd door de Koning en wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze wet is de herindeling een feit.
Start uitvoering
De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde ‘operationele traject’, de harmonisatie. De harmonisatie gaat over het integreren van beleid, verordeningen en financiën.
Meer informatie
Het herindelingsadvies staat op www.toekomstigpurmerend.nl.

Foto Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen

Het bestuur en de fractie van de Stadspartij wenst u fijne Pinksterdagen

Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot).  Oorspronkelijk was het een Joods dankfeest voor de binnengehaalde oogst.  In de 2de eeuw n. Chr....

Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend

De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend. Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben...

Bloemen voor Purmerenders van de Stadspartij

Bloemen Stadspartij Al enige weken brengen actieve leden van de Stadspartij een bloemetje aan inwoners en ondernemers in Purmerend om...

Vlaggen op 5 mei in de Peperstraat

Foto: Dirk Bakker, 5 mei 1945, collectie: Vereniging Historisch Purmerend. (persbericht gemeente Purmerend) Het 4 en 5 mei Comité Purmerend...

4 mei herdenken we thuis via RTV Purmerend. Ook Beemster biedt een alternatief.

Monument Jaagweg Dit jaar gaan ze niet door: de traditionele stille tocht en de herdenkingsbijeenkomsten op de Kaasmarkt en in...

Kaderbrief 2021-2024: doorgaan op de ingeslagen weg

Raadszaal foto Stadspartij Het college van B&W heeft dinsdag 14 april 2020 de kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin geeft...

Hart onder de riem namens Bert Meulenberg

https://www.youtube.com/watch?v=Cgy78esSDGk

Corona houdt ons allen in de greep

Op dit moment heerst het corona virus in bijna de hele wereld en dus ook in Nederland. Er sterven dagelijks meerdere mensen aan dit...