HomeNieuwsMilieu“ Help de Waterlandse natuur een handje!”

“ Help de Waterlandse natuur een handje!”

Natuurwerkdag
IVN Waterland organiseert samen met Staatsbosbeheer zaterdag 4 november de landelijke natuurwerkdag in het natuurdeel van het Purmerbos.

Moerassen en moerasvogels hebben we niet al te veel in Nederland en zeker niet zo dicht bij de stad. Daarom moeten we er zuinig op zijn. In het natuurdeel van het Purmerbos ligt een moerasgebied. Een leefgebied voor moerasvogels als blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, rietgors, baardmannetje, waterral en bruine kiekendief.

Helaas groeit het moeras langzaam dicht. Rond de vroeger open plassen kwamen ruigtekruiden en verlandingsplanten. Het riet werd ouder en ouder en de strooisellaag van afgestorven riet steeds dikker.  Zaden konden zich ontwikkelen tot bomen en struiken, zoals de wilg en vlier. Voor bosvogels prettig, die kunnen er nu nestelen. Maar deze vogels zitten al in het andere deel van het natuurgebied. Voor de moerasvogels betekent verdwijnen van water en open water een verkleining van hun leefgebied en kunnen de soorten elkaar verdringen.

Op initiatief van de vogelwerkgroep IVN Waterland en in samenwerking met Staatsbosbeheer zijn al beheerswerkzaamheden gestart om meer ruimte te maken voor het moeras en de moerasvogels. En daar gaan we ook op de landelijke natuurwerkdag mee verder.

Dat doen we door een groot deel van de struiken en bomen in het moerasgedeelte te kappen, weg te zagen en te rooien. De takken en boomstronken worden afgevoerd en worden gebruikt voor onderhoud aan een takkenril.  Andere werkzaamheden zijn de rietpollen uit de slootjes en poelen trekken voor meer open water. Ook worden kleine stukjes riet gemaaid en het maaisel moet worden aangeharkt en afgevoerd. En verder gaan we het vogelkijkscherm en het insectenhotel een onderhoudsbeurt geven.

Help mee een stukje unieke natuur in ons Waterland te verbeteren en meld je aan als vrijwilliger voor de landelijke natuurwerkdag.

Ontvangst om 8.45 uur met koffie en uitleg van de werkzaamheden. We starten om 9.00 uur en gaan door tot ongeveer 15.30 uur. Je hoeft niet persé de hele dag de te helpen; ook voor een paar uur kan je je inschrijven. Het is handig wasbare kleding te dragen en laarzen.

Voor koffie, thee etc wordt gezorgd evenals voor een lunch met soep en broodjes. Na afloop kijken we terug op de dag met een hapje en drankje.

Overzicht tijdstippen en Werkzaamheden

Tijd
Van 9.00 u tot 16.00 u, 4 november 2017
Er is werk voor
Maximaal 40 personen (40 volwassenen), er zijn nog 13 plekken (13 volwassenen) over.
Locatie
Westerweg 6 Purmerend, Noord-holland
Verzamelen bij
Westerweg 6,1447 AB Purmerend Bankje aan eind van verharde pad dat tegenover Westerweg 6 het bos in gaat, Noord-holland
Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen
Ouder dan 12 jaar
Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders
Maatschappelijke stage
Deze locatie is geschikt voor een stage
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider
Louis Boersma
LBoersma@kpnmail.nl
0613466148
of de provinciale coordinator
Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
Deze locatie wordt georganiseerd door
IVN Waterland
Koffie, thee, lunch is aanwezig

foto: landchappenNl

Milieu artikelen