HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningHelft minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing

Helft minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing

Bouwplaats foto Stadspartij
De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.
Opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes: ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing. In de huidige crisis kan dat echt niet meer.’
Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurdersheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt elk jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties.
Fors minder investeringen
Companen en Thésor keken zowel naar de aanleiding van de heffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurdersheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Dit fiscaal beleid stelt woningcorporaties achter op commerciële en particuliere verhuurders, aldus de onderzoekers.
Crisisheffing achterhaald
De verhuurdersheffing is tijdens de economische crisis ingesteld om het begrotingstekort te verminderen. Tonny van de Ven, waarnemend Aedes-voorzitter: ‘Absurd om dat te doen met een belasting op sociale huurwoningen, waar juist mensen met beperkte inkomens van afhankelijk zijn. Het was een crisisheffing, maar hij staat structureel in de rijksbegroting en stijgt nog steeds.
Funest voor woningbouw
De verhuurdersheffing roomt de inkomsten (kasstromen) van corporaties fors af. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn. Corporaties zouden zich failliet investeren als ze dat volledig op basis van leningen doen: geld lenen kost geld. De onderzoekers becijferden dat corporaties zonder de verhuurdersheffing hun nieuwbouwproductie zouden kunnen verdubbelen. Albert Vermuë, directeur Fysieke Leefomgeving VNG:
Juist nu, in deze crisistijd, is het van belang dat woningcorporaties kunnen investeren in woningbouw. Het is belangrijk dat we de bouw aan de gang houden en dat er blijvend geïnvesteerd wordt in woningen. Teveel mensen wachten op een betaalbare woning.
‘Niet op huurders verhalen’
Gezien de druk op de woningmarkt kunnen corporaties onvoldoende geld genereren met verkoop. En corporaties zijn terughoudend met huurverhoging om hun huren betaalbaar te houden. Paulus Jansen, directeur Woonbond: ‘Terecht. In feite is de verhuurdersheffing een huurdersbelasting en worden corporaties gebruikt als belastingkantoor. Maar het is onacceptabel die heffing rechtstreeks op huurders te verhalen, we sloten niet voor niks het Sociaal Huurakkoord.’
Meer informatie

Ruimtelijke Ordening artikelen