HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningHegger: Gemeente gaat verkeerd om met WOP's

Hegger: Gemeente gaat verkeerd om met WOP’s

mario hegger.jpgFractielid Mario Hegger (Stadspartij) heeft tijdens de commissievergadering Samenleving op 5 maart jl. aangegeven dat de gemeente verkeerd is omgegaan met de wijkontwikkelingsplannen (WOP’s). De afgelopen jaren is voor de wijken Purmer-Noord en Wheermolen een wijkontwikkelingsplan opgesteld om de wijk te verbeteren op punten als toegankelijkheid en verloedering.

“Voor de Purmer-Noord heb ik genoemd dat de bewoners de verkeersveiligheid verbeterd willen zien, bijvoorbeeld met vrijliggende fietspaden en verkeersdrempels,” zegt Mario Hegger. “Het wordt dan verwerkt in een mooi plan via de tekentafel. Maar als de kosten bekend zijn, gaat het vervolgens niet door.” Door de bewoners is onder andere voorgesteld een fietspad aan te leggen langs de Overlanderstraat. “De gemeente wil nu alleen praten over groen en plantenbakken. Het geld is waarschijnlijk opgegaan aan allerlei vergaderingen en bewonersavonden.” Ook noemde de Stadspartij de mogelijkheid tot het plaatsen van zogenoemde Flex-drempels op plaatsen waar hard wordt gereden. Hierbij gaf de wethouder aan dat die i.v.m. het openbaar vervoer niet geplaatst kunnen worden.

“Stoppen met grote plannen”

De Stadspartij en ook Leefbaar Purmerend 2001 hebben juist aangegeven te stoppen met de grote wijkontwikkelingsplannen.  “Ga over op kleinschalige aanpak, zoals het project Make the Purmer-Noord Beautiful,” vervolgt Hegger. “Daar zijn bewoners goed bij betrokken en worden ook betrokken bij de uitvoering en de evaluatie van het project. Daar gebeurt iets met weinig geld, omdat het vooral regulier onderhoud betreft. Ook de uitvoerende ambtenaren vinden het leuk om te doen. Het WOP is meer een prestigeproject voor het college van B&W. Dit is naar de mening van de commissie aardig mislukt.”

overlanderstraat.jpg

Ruimtelijke Ordening artikelen