HomeNieuwsWelzijnHartdefibrillatoren voor alle sportaccommodaties

Hartdefibrillatoren voor alle sportaccommodaties

aed
Bij de kadernota 2008 is door de raad een motie van GroenLinks aangenomen om te komen tot plaatsing van automatische externe defibrillatoren (AED’s).

Deze apparaten worden gebruikt om mensen met een hartstilstand te reanimeren. Voor de plaatsing van AED’s bij alle sportaccommodaties in Purmerend is maximaal €71.000 beschikbaar.
Spurd vraagt aan de gemeente een projectsubsidie voor de aanschaf van 37 AED’s, de stichting draagt zelf de kosten van het onderhoud. Het college besluit de aanvraag te honoreren. De financiële dekking is mogelijk binnen het programma Zorg 2009.

De Stadspartij heeft de motie van GroenLinks in 2008 ondersteunt.
Toen er niets gebeurde heeft de Stadspartij vervolgens het college gevraagd waar de uitvoering toch haperde. Bovendien heeft de Stadspartij erop aangedrongen dergelijke apparaten bij meer openbaar toegankelijke gelegenheden beschikbaar te stellen c.q. te bevorderen dat ze er komen te hangen.

Welzijn artikelen