HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGrootschalig regionaal woononderzoek op komst

Grootschalig regionaal woononderzoek op komst

woononderzoek
Vanaf medio april zijn gemeenten en woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst gezamenlijk een grootschalig regionaal woononderzoek gestart. Doel hiervan is de woonsituatie, verhuiswensen en verhuisbewegingen van inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om de situatie op de woningmarkt te verbeteren.

De woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Het aantal verhuizingen is lager dan ooit en er worden nauwelijks nog nieuwe woningen gebouwd. Daardoor is het des te belangrijker om het aanbod van woningen goed te laten aansluiten bij de vraag en de mogelijkheden van de markt. Om dit beter te kunnen accommoderen, is het van belang te weten hoe huishoudens nu wonen, welke verhuiswensen er zijn, waar de knelpunten in de doorstroming zitten en hoe de verhuisstromen eruit zien. Het regionaal woononderzoek moet hier inzicht in geven. Regionaal, omdat de woningmarkt regionaal is: verhuizingen stoppen immers niet bij de gemeentegrenzen. De resultaten worden gebruikt om mede te bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Eind 2013 worden de uitkomsten verwacht.

Regio Haarlem, Amsterdam en Almere
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam doen mee, evenals Almere, alle gemeenten in de regio Haarlem, vrijwel alle woningcorporaties die in deze regio’s zijn gevestigd en de provincie Noord-Holland als subsidieverstrekker. Per gemeente moet zo een goed beeld ontstaan van de woonsituatie en van verhuiswensen en -bewegingen. Voor grotere gemeenten is de informatie te splitsen per wijk of deelgebied.

Brief met enquête
Steekproefsgewijs krijgen huishoudens in het onderzoeksgebied een enquête thuisgestuurd. Zij ontvangen een brief van hun gemeente met uitleg en een vragenlijst. De enquête kan ook op internet worden ingevuld. De vragen hebben betrekking op onder meer de woonwensen, de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, het huishouden en de woonlasten. De enquête wordt afgenomen in de volgende 26 gemeenten: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang.

Ruimtelijke Ordening artikelen