HomeNieuwsVerkeer en VervoerGroene Golf Gorslaan niet geslaagd

Groene Golf Gorslaan niet geslaagd

 

 

De Stadspartij heeft in het verleden aangegeven voorstander te zijn van een groene golf op de Gorslaan. Na de verandering in een groene golf regende het klachten en bleek het noodzakelijk het een en ander weer aan te passen. 
Na vragen van een bewoner hierover heeft Petra de Boer van de Stadspartij navraag gedaan over de ervaringen bij het team verkeer van de gemeente en kreeg op deze vragen vlot antwoord.

Om een goed antwoord te kunnen geven moeten we terug in de tijd, zo staat te lezen. Eind 2012 en begin 2013 zijn er op de Gorslaanroute tussen de Waterlandlaan en de Laan der Continenten proeven gedaan met gecoördineerde regelingen. Hiervoor zijn aangepaste verkeerregelprogramma’s gebruikt die alleen werken in de drukste periode van de ochtend- en avondspits. Het idee hierbij was om het verkeer te stimuleren om via de Gorslaan naar de A7 te rijden en niet via de centrum route.

Na de start van de proeven (waaraan geen ruchtbaarheid werd gegeven) heeft de gemeente  veel klachten gehad over het functioneren van de verkeerslichten op de kruispunten Gorslaan-Veenweidestraat, Gorslaan-Linnaeuslaan en Gorslaan-Jaagweg. Wat was de essentie van de klachten.

De regelingen waren zodanig ontworpen dat het autoverkeer op de hoofdroute (in dit geval de Gorslaan en Aziëlaan) werd bevoordeeld ten opzichte van het kruisende verkeer (fietsers, voetgangers en bussen). Het gevolg hiervan was dat kruisende verkeer in het algemeen langer moet wachten.

Met name voor het kruisende langzame verkeer (fietsers en voetgangers) werden de wachttijden als onacceptabel lang ervaren. Ook de bussen van EBS liepen veel extra vertraging op omdat de bussen tussen de kruispunten bij haltes stoppen en dan vervolgens door het kruisende verkeer werden tegengehouden.

Kleine aanpassingen die vervolgens werden doorgevoerd verkleinden de wachttijden voor het kruisende verkeer maar hadden weer tot gevolg dat extra vertraging/wachttijden voor de auto’s en de bussen op de hoofdroute ontstonden.

Uitgevoerde quickscans bij de kruispunten Gorslaan-Waterlandlaan en Aziëlaan-Laan der Continenten hadden uiteindelijk als uitkomst dat het onafhankelijk van elkaar regelen van de kruispunten per saldo leidt tot een betere afwikkeling voor alle weggebruikers omdat de wachttijden zo “eerlijker “ kunnen worden verdeeld.
Deze ervaringen hebben geleid tot het verwijderen van de gekoppelde programma’s eind augustus 2013. Sindsdien is het aantal klachten sterk afgenomen.

In augustus 2014 zijn de (verouderde) verkeersregelautomaten op de kruispunten Gorslaan-Jaagweg en Aziëlaan-Laan der Continenten op basis van een openbare aanbesteding vervangen door verkeersregelprogramma’s van een andere fabrikant. De vernieuwing komt er samengevat op neer dat de verkeersregelprogramma’s per kruispunt geoptimaliseerd en gemoderniseerd zijn.

Op basis van de eerder geconstateerde nadelige gevolgen is er op dit moment dus geen koppeling aanwezig tussen de verkeersregelinstallaties op de Gorslaan tussen het ziekenhuis en het winkelcentrum Weidevenne. Een groene golf blijkt meer nadelen dan voordelen op te leveren.

Verkeer en Vervoer artikelen