HomeNieuwsEconomieGroen licht voor nieuwe grote zeesluis IJmuiden

Groen licht voor nieuwe grote zeesluis IJmuiden

zeesluis
11 december, is het bestuursakkoord getekend voor de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Door het plaatsen van een handtekening is de komst van de zeesluis definitief. De nieuwe grote zeesluis zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal voor bredere  schepen ook in de toekomst wordt geborgd. Dit betekent een impuls voor de regionale en uiteraard de Nederlandse economie.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben een bestuursovereenkomst getekend. Ook Havenbedrijf Amsterdam NV is hierover verheugd omdat met deze overeenkomst de komst van de nieuwe sluis zeker is gesteld.

Financiële bijdragen
Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst komt een periode van onderhandelingen tot een eind.
Gedeputeerde Elisabeth Post: “Door de nieuwe sluis verbetert de bereikbaarheid van de havens in het Noordzeekanaalgebied voor grotere zeeschepen waardoor de regio economisch kan groeien. Ik ben er trots op dat de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en het Rijk dit hebben bereikt. Het is één van de allergrootste gezamenlijke projecten. Naast een bijdrage van 56,76 miljoen voor de bouw van de nieuwe grotere zeesluis, heeft de Provincie een Inpassingsplan gemaakt om de sluis ruimtelijk mogelijk te maken.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de maximale financiële bijdragen die zij leveren. De verdeling ziet er als volgt uit:

  • Het ministerie van infrastructuur en Milieu: maximaal € 601,7 miljoen.
  • De provincie Noord-Holland: maximaal € 56,76 miljoen.
  • De gemeente Amsterdam: maximaal € 105 miljoen.

Voor de planstudiefase heeft het project een Europese subsidie in het kader van Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) verkregen. Ook voor de uitvoering van het project zal EU subsidie worden aangevraagd.

Vaart erin houden
Overeenstemming over de financiële bijdragen was nodig om de versnelde aanleg van de verbreding mogelijk te maken. Met deze ‘go’ kan de tweede fase van de sinds april dit jaar lopende  aanbesteding verder. 
Een laatste procedurele stap is het krijgen van een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe grote zeesluis. Het PIP is inmiddels wel in werking getreden, maar wordt pas onherroepelijk na het afronden van de beroepsprocedure. Naar verwachting zal de Raad van State hierop uiterlijk medio 2015 uitspraak doen.

Voorbereidende werkzaamheden
De komende tijd wordt er achter de schermen gewerkt aan het afronden van de aanbesteding voor de bouw van de sluis. In het voorjaar van 2015 starten de werkzaamheden voor het vrij maken van de sluiseilanden. Begin 2016 kan het consortium dat de aanbesteding wint, direct starten met de echte bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grote zeesluis.

Het project
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden (1929) aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. De nieuwe sluis is een groot project. Hij wordt minimaal 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep.

Niet alleen vanwege de omvang is het een uitdagend werk. Tijdens de bouw moeten namelijk zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf beschikbaar blijven.. De aanleg start begin 2016. De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Economie artikelen