HomeNieuwsVeiligheidGGD stopt met vaccineren op het evenemententerrein Purmerend

GGD stopt met vaccineren op het evenemententerrein Purmerend

Foto Stadspartij


De GGD heeft de gemeente geïnformeerd over de beëindiging van haar activiteiten op evenemententerrein aan de Purmerenderweg uiterlijk 30 november a.s. Daarna zal de tent en al het andere materieel zo spoedig mogelijk afgebroken worden.

Op dit moment is de planning van het leeghalen van het terrein nog niet bekend. De oorspronkelijke afspraak om het terrein tot uiterlijk eind november 2022 te gebruiken wordt hiermee nageleefd.

Reistijd maximaal 20 minuten

De GGD voorziet regionaal in verschillende vaccinatielocaties voor inwoners. Zo is in Assendelft onlangs een grote vaccinatielocatie geopend en organiseert de GGD verschillende kleinschalige, tijdelijke locaties (zogenaamde pop-uplocaties) waar op enkele dagen per week geprikt kan worden.
Een reistijd van maximaal 20 minuten voor de bezoeker is en blijft het uitgangspunt.
Voor Purmerend wordt dit momenteel georganiseerd. In ieder geval wordt een ruimte in het Dijklanderziekenhuis in Purmerend hiervoor ingezet. De startdatum hiervan is nog niet bekend.

Zodra de pop-uplocaties bekend zijn informeert de GGD hierover en zet voor de communicatie hierover haar eigen communicatiemiddelen in. De Gemeente Purmerend informeert zo aanvullend de inwoners via eigen kanalen.

De GGD verwacht met de nieuwe locaties voldoende capaciteit beschikbaar te hebben voor de huidige en toekomstige vraag naar de herhaalprikken.

Testcapaciteit

De GGD heeft op 19 september jl. de testcapaciteit die tijdelijk ondergebracht was op de locatie opgeheven. Voorlopig zal de enige GGD-testlocatie van Zaanstreek-Waterland in Koog aan de Zaan zijn.
De GGD biedt thuistesten aan bij inwoners die niet naar Koog aan de Zaan kunnen gaan.
De ontwikkelingen worden gevolgd en beoordeeld om een eventuele groei in de testbehoefte tijdig te beantwoorden met een snel te realiseren testlocatie in Purmerend.

Veiligheid artikelen