HomeNieuwsMilieuGezamenlijke aanpak zwerfafval

Gezamenlijke aanpak zwerfafval

zwerfvuilkconvenant
Maandag 10 november ondertekenden wethouders Mario Hegger en Edwin Voorbij een convenant met het Da Vinci College en het Jan van Egmond Lyceum. In het convenant staan afspraken om zwerfafval rondom de scholen tegen te gaan. Eén van de afspraken is dat scholieren doordeweeks zwerfafval gaan verwijderen uit de directe omgeving van de scholen.

 
“Steeds meer mensen, ook jongeren, zijn bezig met het schoonhouden van hun eigen omgeving,” zegt Mario Hegger. “Dat vinden wij een goede ontwikkeling, want het onderhouden van onze omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”
Doel van het convenant is dat scholieren een actieve bijdrage gaan leveren, zodat ze zich bewust worden van de kwaliteit van de directe schoolomgeving en hun rol daarin. “Ik zag laatst een mooi voorbeeld van het feit dat dit ook echt speelt onder scholieren,” vertelt Edwin Voorbij. “Er liep een groepje jongeren, waarvan er eentje zijn afval op straat gooide. De anderen spraken hem daarop aan en zeiden dat ze dat zo niet op school hebben geleerd.”
 
Dagelijks verwijderen zwerfafval
De scholen zorgen voor het verwijderen van het zwerfafval en voor het legen en schoonhouden van de prullenbakken. De gemeente levert de prullenbakken en vervangt deze als ze stuk zijn. Daarnaast verzorgt de gemeente jaarlijks voor scholieren een excursie naar HVC, het afvalverwerkingsbedrijf waar de gemeente haar afval laat verwerken. De directeuren van beide scholen zeiden dit initiatief van de gemeente van harte te ondersteunen. Mevrouw Lotte, directeur Jan van Egmond Lyceum: “Wij zijn heel blij met alle lijnen die voor ons zijn opengesteld. Niet alleen plaatst de gemeente de benodigde prullenbakken, maar zij organiseert ook een excursie naar de afvalverwerkingscentrale. Dat draagt nog eens extra bij aan de bewustwording, naast de activiteiten die wij op school tijdens de JEL+dagen al organiseren.” Directeur Van Gijzel van het Da Vinci College vult aan: “Wij willen als school met elkaar en onze omgeving een duurzame samenleving creëren. Daar past dit convenant perfect in.”
 
Jaarlijkse verlenging convenant
Het convenant wordt afgesloten voor één jaar. Bij een succesvolle samenwerking kan besloten worden de afspraken steeds met een jaar te verlengen.

Milieu artikelen