HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeenteraad krijgt huiswerk mee van bewoners binnenstad

Gemeenteraad krijgt huiswerk mee van bewoners binnenstad

donbijl
Snelle oplossingen komen er onder andere voor het parkeren op de Purmersteenweg, de gladde goten in de binnenstad en de beperkte doorgang langs de fietsnietjes bij de
Kalversteeg. Dit beloofde burgemeester Don Bijl tijdens de goedbezochte presentatie op 9 juni over de uitkomsten van de inventarisatie door de gemeenteraad van de knel- en pluspunten van de verkeerssituatie en de bereikbaarheid van de binnenstad.

Burgemeester Don Bijl prees de grote betrokkenheid van de Purmerenders bij hun stad. In totaal hebben ongeveer 130 mensen aan de stadsschouwen meegedaan en heeft de raad vijftien werkbezoeken afgelegd aan bedrijven en organisaties. Met de in totaal ongeveer 300 verschillende punten die hieruit voortkwamen is een internetenquête opgesteld die door 1333 Purmerenders is ingevuld.

Voorbeelden van veelgenoemde knelpunten in de binnenstad zijn: de onoverzichtelijkheid van het Looiersplein tegenover garage Zijp, het gedeeltelijke eenrichtingsverkeer op het fietspad langs de Gedempte Where, de voorsorteerstrook voor fietsers midden op de Gedempte Singelgracht, de smalle Sluisbrug, het eenrichtingsverkeer in de Westerstraat en de Nieuwstraat, en het zebrapad op de Plantsoengracht naast de Wolthuisbrug.

De tijdelijke parkeergarage het Lammetje voorziet volgens veel bewoners in een behoefte. Daarnaast blijkt dat enkele parkeergarages en ook de fietsenstalling aan de Plantsoenstraat in het centrum moeilijk te vinden zijn en een betere bewegwijzering nodig hebben.

Tijdens de bijeenkomst op 9 juni overhandigde burgemeester Don Bijl de rapportage van de resultaten van de inventarisatie aan de vicevoorzitter van de gemeenteraad, Frank Alberts. De raad gaat zich nu beraden op het vervolg van het proces en de verdere betrokkenheid van inwoners en gebruikers van de binnenstad. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeenteraad heldere kaders formuleert voor het college van Burgemeester en Wethouders.

 De rapportage van de resultaten van de stadsschouwen, de werkbezoeken en de enquête onder het gemeentelijk internetpanel zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Ruimtelijke Ordening artikelen