HomeNieuwsWelzijnGemeenteraad akkoord met uitgebreide sporthal

Gemeenteraad akkoord met uitgebreide sporthal

Sport

De gemeente Purmerend heeft een akkoord bereikt over de komst van de nieuwe multifunctionele sporthal in de Van IJsendijkstraat. De gemeenteraad is 1 november jl. met algemene stemmen akkoord gegaan met de uitgebreide variant van de hal, met zes sportzalen in plaats van vijf.

Het college van B&W voelde er niets voor om risico’s te nemen om een grotere sporthal te bouwen ter grote van 6 gymzalen. Vandaar dat het college van B&W een hal en een gymzaal met in totaal 5 gymzalen groot aan oppervlakte voorstelde. Uit een eerder onderzoek bleek juist dat de sport in Purmerend er vooral mee gediend is als er meer ruimte in de nieuwe sporthal zou zijn. Purmerendse verenigingen die nu naar locaties buiten Purmerend moeten uitwijken kunnen in het plan van de gemeenteraad binnen Purmerend hun sport beoefenen.

Kritisch kijken naar kosten

De Stadspartij heeft steeds gepleit voor meer investeringen in de sport. De fractie van de Stadspartij heeft daarom gezocht naar een oplossing om alsnog een hal met zes zalen te realiseren. Door kritisch te kijken naar kosten van de sporthal en door op een andere manier de afschrijving te organiseren heeft de Stadspartij het voor elkaar gekregen binnen het budget van een gezonde exploitatie te blijven.

Ruimte om te groeien

“Het realiseren van een sporthal met zes zalen geeft de sport de komende vijftig jaar de ruimte om te groeien,” zegt raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij. Het college van B&W heeft eerder een behoefteonderzoek uit laten voeren naar de sporthal. In het onderzoeksrapport werd gesuggereerd dat een hal met vijf gymzaalequivalenten voldoende was om aan de behoefte van vandaag te voldoen. De Stadspartij vindt dat er ook naar de toekomst gekeken moet worden en dat het oorspronkelijke plan van het college van B&W niet voldoet aan de sportambitie die een stad als Purmerend moet hebben. “Sportstichting SPURD deelt deze mening. We bouwen deze hal immers voor een periode van minimaal vijftig jaar.”

Bestaande locatie vrijmaken voor denksport

De Stadspartij ziet geen mogelijkheden om de denksport in de multifunctionele sporthal te plaatsen. Als de denksport wel geïntegreerd wordt in het plan, worden de jaarlijkse kosten 44.000 euro hoger en daar is momenteel geen budget voor. De Stadspartij ziet liever dat andere sportverenigingen naar de multifunctionele sporthal verhuizen, zodat in die bestaande locaties ruimte vrijkomt voor een denksportcentrum.

Basketbal, zaalvoetbal, turnen en gymnastiek

De nieuwe sporthal komt in de plaats van De Beukenkamp. Ook vervangt de nieuwe sporthal de oude gymzaal aan de Pampusstraat. De hal biedt ruimte voor sporten als basketbal, zaalvoetbal, turnen, gymnastiek en andere evenementen. De verwachting is dat in 2013 begonnen wordt met de bouw van de nieuwe sporthal. Als alles volgens plan verloopt kunnen de nieuwe zalen in 2014 in gebruik genomen worden.

Welzijn artikelen