HomeNieuwsVeiligheidGemeenten willen meer handhavers en toezichthouders

Gemeenten willen meer handhavers en toezichthouders

handhaver_parkeerbeheer


Gemeenten hebben voldoende politiemensen nodig voor handhaving en toezicht. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar website. Steeds vaker wordt de politie ingezet voor justitiële taken. Dit gaat ten koste van de handhaving in de openbare ruimte, in het bijzonder de bestrijding van overlast en verloedering, vindt de VNG.

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft in het Korpsbeheerdersberaad een bezuiniging aangekondigd op de instroom van agenten. De gevolgen hiervan zullen snel te merken zijn, want ook aspirant-agenten worden ingezet op straat.

Buitengewoon opsporingsambtenaren

Gemeenten kunnen boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) inzetten, maar die kunnen het tekort aan politiemensen niet compenseren. Boa’s zijn immers bedoeld als extra handhavingscapaciteit, niet om het tekort aan politiemensen op te vangen, laat staan te faciliteren. Ook kun je een boa slechts beperkt inzetten. Als een café bijvoorbeeld te harde muziek draait en met zijn terras de stoep blokkeert, zijn twee boa’s nodig om te handhaven: één van milieu en één van openbare ruimte. Gemeenten hebben daarom behoefte aan breed inzetbare boa’s.

Visie

De VNG vindt dat er spoedig een visie moet worden ontwikkeld op de gemeentelijke handhavingscapaciteit. In het laatste Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) in april heeft de VNG met de ministers afgesproken dat het Rijk in samenwerking met de VNG zo’n visie gaat ontwikkeling.

Superregio’s

De verplichting tot samenwerking in zes superregio’s conform het advies van de commissie-De Graaf haalt de politie (nog) verder uit zijn lokale omgeving. De noodzaak de decentrale verankering van de politie te versterken, ook bij wijze van tegenwicht, neemt hierdoor alleen maar toe. De VNG herhaalt dan ook haar pleidooi om alle gemeenten een positie te geven bij het vaststellen van de landelijke prioriteiten. Het SBV, waarin het Rijk met de VNG over veiligheidsonderwerpen overlegt, is daarvoor het aangewezen platform.

Bron: VNG

Veiligheid artikelen