HomeNieuwsMilieuGemeenten Noord-Holland gebruiken massaal subsidie Energiebesparingsakkoord

Gemeenten Noord-Holland gebruiken massaal subsidie Energiebesparingsakkoord

Purmerend doet mee, lees HIER het Energiebesparingsakkoord


Noord-Hollandse gemeenten hebben zich bijna allemaal aangesloten bij het Energiebesparingsakkoord 2022-2025. 42 van de 44 gemeenten maken gebruik van de € 8 miljoen subsidie die de provincie daarvoor heeft uitgetrokken.

Gemeenten kunnen dit bedrag gebruiken om het toezicht op de energiebesparingsplicht van bedrijven vorm te geven. Zij betalen zelf de helft van de kosten die zij daarvoor maken.

Om in het bedrijfsleven meer energie te besparen, zet de provincie in op een combinatie van toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo kunnen gemeenten de bedrijven helpen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via bestaande of nieuwe ondernemersloketten ondernemers helpen met het aanbieden van energiescans en de inzet van onafhankelijke experts. Die kunnen bedrijven dan rechtstreeks adviseren over de te nemen energiebesparende maatregelen en de financieringsmogelijkheden via bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

Energiebesparingsakkoord

De provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse gemeenten hebben samen afspraken gemaakt om bedrijven te stimuleren energie te besparen. Energiebesparende maatregelen worden in relatief korte tijd terugverdiend. Bovendien hoeft alle energie die bespaard wordt niet te worden opgewekt.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Ik ben blij dat de gemeenten in Noord-Holland het bedrijfsleven willen stimuleren stappen te zetten om energie te besparen. Wij dragen daar vanuit de provincie graag aan bij. Samen kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de industrie en het bedrijfsleven en de mogelijkheden die hier liggen zo goed mogelijk benutten.”

Terugverdienen besparing

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen.

Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert naar inschatting een extra besparing op van ruim 2 Petajoule in 2030. Dat is 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland in 2020. Ter vergelijking gaat het om het energieverbruik van meer dan 60.000 woningen, de jaarlijkse opbrengst van 800 hectare zonnepanelen op land of 21 gemiddelde windmolens op zee.

Voor eind 2023 moeten alle bedrijven met energiebesparingsplicht geïnformeerd zijn over hun energiebesparingsplicht en hoe zij daar het beste aan kunnen voldoen. In 2026 moeten alle bedrijven aan deze verplichting voldoen.

Toezicht en ondersteuning

De provincie verleent de vergunningen voor  ongeveer 110 complexe bedrijven met een wettelijke besparingsplicht, gemeenten zijn dat voor de overige ±15.000 bedrijven met een besparingsplicht. Op de 19 grootste (ETS) bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord.

De omgevingsdiensten zien namens gemeenten en provincies toe dat bedrijven zich houden aan de regels op het gebied van energiebesparing.

Milieu artikelen