Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten borgen in hun organisatie.
Dit gebeurde in 2019, voordat de Covid-19 crisis uitbrak. Tijdens het onderzoek werden bij zorginstellingen overtredingen geconstateerd die meestal direct aangepast konden worden. De provincie concludeert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de brandveiligheid in de zorginstellingen.
Het onderzoek
De provincie Noord-Holland controleerde of en hoe de gemeenten hun taak rondom brandveiligheid in zorginstellingen uitvoeren. En hoe zij daarin hun verantwoordelijkheid nemen. In het onderzoek is nagegaan hoe het gemeentelijke beleid en de praktijk zich tot elkaar verhouden. Er zijn 34 zorginstellingen in 15 gemeenten onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor het thema brandveiligheid in zorginstellingen. Op dit moment bieden gemeenten zorginstellingen nog te weinig sturing en controle. Dit zegt overigens niets over de brandveiligheid in zorginstellingen.
Bij 82% van de gecontroleerde zorginstellingen zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Daar konden de meeste overtredingen eenvoudig en snel opgelost worden. Zorginstellingen moeten overtredingen die zij niet direct konden aanpakken, binnen een bepaalde tijd alsnog oplossen. Dat hebben gemeenten de zorginstellingen laten weten.
Vervolgstappen
Alle gemeenten in Noord-Holland ontvangen een brief met de aanbevelingen uit het onderzoek. Zij krijgen tot het einde van dit jaar om de aanbevelingen uit het onderzoek uit te voeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt ook een brief over de uitkomsten van het onderzoek.
Toezicht op gemeenten
Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. In 2018 is de provincie gestart met het thematisch onderzoek. 1 van de thema’s is brandveiligheid zorginstellingen. Meer weten over deze provinciale taak? Kijk kan op deze pagina.

Veiligheid artikelen

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK...

Versterking Wheredijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren zij of de dijken nog veilig zijn. Uit toetsing blijkt dat...

Memo burgemeester over vuurwerk: verbod of niet

Burgemeester Don Bijl heeft in een memo de discussie met de gemeenteraad geopend over de eventuele invoering van een vuurwerkverbod. In de inleiding van zijn...

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eerst vastgesteld in januari 1997. In dit beleid is onder...

Burgemeester Bijl uit zorgen over politiecapaciteit in Purmerend

Tijdens een bijeenkomst van het RBOP (Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) d.d. 14 november 2019 is er uitvoerig gesproken over de stand van zaken politiecapaciteit...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnenstad hangen. De politie heeft onlangs laten weten dat...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden gesloten. In het pand is een hennepkwekerij aangetroffen. De...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan...