Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten borgen in hun organisatie.
Dit gebeurde in 2019, voordat de Covid-19 crisis uitbrak. Tijdens het onderzoek werden bij zorginstellingen overtredingen geconstateerd die meestal direct aangepast konden worden. De provincie concludeert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de brandveiligheid in de zorginstellingen.
Het onderzoek
De provincie Noord-Holland controleerde of en hoe de gemeenten hun taak rondom brandveiligheid in zorginstellingen uitvoeren. En hoe zij daarin hun verantwoordelijkheid nemen. In het onderzoek is nagegaan hoe het gemeentelijke beleid en de praktijk zich tot elkaar verhouden. Er zijn 34 zorginstellingen in 15 gemeenten onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor het thema brandveiligheid in zorginstellingen. Op dit moment bieden gemeenten zorginstellingen nog te weinig sturing en controle. Dit zegt overigens niets over de brandveiligheid in zorginstellingen.
Bij 82% van de gecontroleerde zorginstellingen zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Daar konden de meeste overtredingen eenvoudig en snel opgelost worden. Zorginstellingen moeten overtredingen die zij niet direct konden aanpakken, binnen een bepaalde tijd alsnog oplossen. Dat hebben gemeenten de zorginstellingen laten weten.
Vervolgstappen
Alle gemeenten in Noord-Holland ontvangen een brief met de aanbevelingen uit het onderzoek. Zij krijgen tot het einde van dit jaar om de aanbevelingen uit het onderzoek uit te voeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt ook een brief over de uitkomsten van het onderzoek.
Toezicht op gemeenten
Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. In 2018 is de provincie gestart met het thematisch onderzoek. 1 van de thema’s is brandveiligheid zorginstellingen. Meer weten over deze provinciale taak? Kijk kan op deze pagina.

Veiligheid artikelen

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en...

Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

In Purmerend staan vele lantaarnpalen. Defecte lantaarnpalen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat en kan op bepaalde locaties ook tot gevaarlijke situaties...

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade...

Vanaf vandaag 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanafvandaag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds...

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...

Zomers weer brengt onverwachte risico’s voor brandwonden

Met de hittegolf in aantocht waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving...

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in...