Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten borgen in hun organisatie.
Dit gebeurde in 2019, voordat de Covid-19 crisis uitbrak. Tijdens het onderzoek werden bij zorginstellingen overtredingen geconstateerd die meestal direct aangepast konden worden. De provincie concludeert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de brandveiligheid in de zorginstellingen.
Het onderzoek
De provincie Noord-Holland controleerde of en hoe de gemeenten hun taak rondom brandveiligheid in zorginstellingen uitvoeren. En hoe zij daarin hun verantwoordelijkheid nemen. In het onderzoek is nagegaan hoe het gemeentelijke beleid en de praktijk zich tot elkaar verhouden. Er zijn 34 zorginstellingen in 15 gemeenten onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor het thema brandveiligheid in zorginstellingen. Op dit moment bieden gemeenten zorginstellingen nog te weinig sturing en controle. Dit zegt overigens niets over de brandveiligheid in zorginstellingen.
Bij 82% van de gecontroleerde zorginstellingen zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Daar konden de meeste overtredingen eenvoudig en snel opgelost worden. Zorginstellingen moeten overtredingen die zij niet direct konden aanpakken, binnen een bepaalde tijd alsnog oplossen. Dat hebben gemeenten de zorginstellingen laten weten.
Vervolgstappen
Alle gemeenten in Noord-Holland ontvangen een brief met de aanbevelingen uit het onderzoek. Zij krijgen tot het einde van dit jaar om de aanbevelingen uit het onderzoek uit te voeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangt ook een brief over de uitkomsten van het onderzoek.
Toezicht op gemeenten
Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. In 2018 is de provincie gestart met het thematisch onderzoek. 1 van de thema’s is brandveiligheid zorginstellingen. Meer weten over deze provinciale taak? Kijk kan op deze pagina.

Veiligheid artikelen

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...

Zomers weer brengt onverwachte risico’s voor brandwonden

Met de hittegolf in aantocht waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en...

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving...

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in...

Balkons en bergingen appartementen complex Le Chateau (Kop van West) onveilig

 Begin juli 2019 was het opleverfeest van appartementencomplex Le Chateau aan de Mont Saint Michel. Nu, een jaar later wordt het feest avn toen...

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland per 15 juli 2020: 1,5 meter blijft de norm

Er is een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 15 juli 2020 geldt voor de regio Zaanstreek-Waterland. De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en...

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor brandveiligheid in zorginstellingen

De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten borgen in hun organisatie. Dit...

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK...