HomeNieuwsVeiligheidGemeenten krijgen meer regie over lokale veiligheid

Gemeenten krijgen meer regie over lokale veiligheid

stadhuisraadszaalbuiten
Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de regie op lokale veiligheid te voeren. Deze regierol wordt wettelijk vastgelegd. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De gemeenteraad krijgt met deze wet een prominentere rol door (minimaal) eens in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen. Daar staat in wat de gemeente zelf doet en wat zij van andere organisaties en instellingen verwacht.

Behoeften
Gemeentebesturen staan dicht bij het publiek en hebben het beste zicht op de lokale veiligheidsproblemen. Zij kennen de behoeften van de bevolking. Maar de gemeenten kunnen niet in hun eentje zorgen voor veiligheid.

Samenwerking
Daarvoor is samenwerking nodig met onder meer de politie, het openbaar ministerie, omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, het welzijnswerk, scholen en het bedrijfsleven. Een integrale aanpak dus, waarbij het gemeentebestuur afspraken maakt en de regie voert, zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt.

Plannen
De integrale veiligheidsplannen gaan over bijvoorbeeld drugsproblematiek, jeugdoverlast, woninginbraak en geweld. De plannen kunnen per gemeente verschillen, omdat ook de problematiek per gemeente anders is. Belangrijk is wel dat concrete, meetbare doelstellingen worden geformuleerd en (meetbare) resultaten worden geboekt.

donbijlaZorgplicht
De gezagspositie van de burgemeester voor het lokale veiligheidsbeleid wordt met dit voorstel versterkt door het toevoegen van een zorgplicht. De burgemeesters kan partijen bewegen alsnog mee te werken en stimuleren dat het integrale veiligheidplan wordt uitgevoerd. Nieuwe Coalitie
Het is een opvallend wetsvoorstel omdat juist nu er sprake is dat de politie meer vanuit Den Haag zal worden aangestuurd in plaats van dat dat lokaal gebeurd. VVD, CDA en PVV staan een nationale politie en ministerie van Veiligheid voor. De burgemeesters reageerden hier bij monde van de Haarlemmer Bernd Schneiders fel op.

Ondanks dat het wetsvoorstel vanuit gemeenten wordt aangemoedigd lijkt de kans dus klein dat dit voorstel een meerderheid in de Tweede Kamer zal halen.

Bron: Ministerie BZK en de politie

Veiligheid artikelen