HomeNieuwsVerkeer en VervoerGemeenten bezorgd over lokale verkeersveiligheid

Gemeenten bezorgd over lokale verkeersveiligheid

verkeersveiligheid
Gemeenten zijn bezorgd of zij in de toekomst nog voldoende kunnen doen voor de verkeersveiligheid op lokale wegen. Zij vrezen dat zij minder mogelijkheden hebben om het aantal verkeersslachtoffers in dorpen en steden terug te dringen. Door een voorstel van het kabinet zal geld dat is bedoeld voor lokale verkeersmaatregelen namelijk naar provincies gaan.

In 2013 kregen gemeenten nog € 300 miljoen voor bijvoorbeeld de aanleg van 30-km-wegen, rotondes en vrijliggende fietspaden. Allemaal maatregelen die bijdragen aan een veiliger verkeer. Daar blijft voor de meeste gemeenten niets van over als het voorstel van het kabinet doorgaat.

Gemeenten kunnen en willen verkeer veiliger maken

‘Dankzij verkeersveiligheidsmaatregelen van gemeenten is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de afgelopen jaren afgenomen’, aldus VNG-directeur Kees Jan de Vet. ‘Maar het aantal moet verder naar beneden en ook het aantal zwaargewonden moet omlaag.’

Gemeenten hebben nog een hoop te doen om het verkeer in steden en dorpen veiliger te maken. Vooral fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer en verdienen extra aandacht. De Vet: ‘De VNG heeft daar ook afspraken over gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar zonder geld kunnen gemeenten die afspraken moeilijk uitvoeren.’

BDU-regeling

Het gaat om geld uit de zogenaamde BDU-regeling, een speciale uitkering voor lokale en regionale verkeer- en vervoerstaken. Zowel gemeenten, provincies als regionale samenwerkingsverbanden maken nu gebruik van deze regeling. Het kabinet wil de regeling afschaffen en het geld alleen nog uitkeren aan twee regio’s in de Randstad en aan de provincies

Verkeer en Vervoer artikelen