HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeente Purmerend treedt op tegen spookbewoning

Gemeente Purmerend treedt op tegen spookbewoning

Dinsdagavond 8 juni controleerde de gemeente Purmerend 33 woningen in Purmer-Noord, Wheermolen en Gors. Deze controle werd uitgevoerd om spookbewoning tegen te gaan. Vier panden werden bewoond door personen die niet op dit adres staan ingeschreven. Op zeventien adressen was niemand aanwezig, maar waren er wel signalen van bewoning. Hier wordt een vervolgcontrole uitgevoerd.

Zeven panden waren leegstaand of werden verbouwd. Op drie adressen waren de bewoners om verklaarbare reden nog niet ingeschreven; zij gaan dit alsnog doen. Tot slot werden twee panden anders gebruikt dan de woonbestemming omschrijft. Onderzocht wordt of de woonbestemming aangepast moet worden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeente Purmerend maakt zich hard voor een veilige en prettige werk- en leefomgeving. Spookbewoning past daar niet bij, daarom worden regelmatig controles uitgevoerd.

Spookbewoning niet toegestaan

Tijdens de controles worden adressen bezocht waar al langere tijd niemand staat ingeschreven. Dit wordt bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit systeem is weer gekoppeld aan bepaalde voorzieningen en maatregelen. Dit kan gaan om een uitkering, de berekening van een studietoelage of de bepaling van de gemeentebelastingen. Ook andere organisaties zoals pensioenfondsen, de Belastingdienst of schuldeisers gebruiken de BRP. Het is dus belangrijk dat de BRP op orde is. Ook voor het welzijn van de bewoners zelf: illegale bewoning kan gevaar opleveren als bijvoorbeeld brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaande woning terwijl dit niet zo is. De gemeente hoopt met de controles ook deze bewustwording te vergroten. Het kan ook voorkomen dat er niemand op een adres geregistreerd staat omdat de woning voor andere doeleinden wordt gebruikt. Denk aan hennepkwekerijen, drugslaboratoria of opslag van illegale zaken. Hiertegen wordt hard opgetreden want dit wordt door de gemeente Purmerend niet getolereerd.

Melden helpt!

U kunt helpen spookbewoning tegen te gaan en zo bij te dragen aan een veilige buurt. Hoe herkent u spookbewoning? Van spookbewoning kan sprake zijn als de woning niet bewoond is maar wel volledig is ingericht. Of als er alleen ’s nachts mensen in de woning zijn . Een vermoeden kan gemeld worden bij de gemeente Purmerend: fraudemeldpunt@purmerend.nl. Vermoed u criminele activiteiten? Dan kunt u dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of via Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch: 0800-7000.

Ruimtelijke Ordening artikelen