HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeenschapszin: Leeuwarden geeft een voorbeeld

Gemeenschapszin: Leeuwarden geeft een voorbeeld

leeuwarden
Op vrijdag 12 september bracht de raad  en het college van Purmerend een werkbezoek aan de gemeente Leeuwarden. De stad profileert zich met een positieve instelling en probeert nieuwe bestuursmodellen uit

In dat kader gaven burgemeester, wethouders en raadsleden van Leeuwarden uitleg over de nieuwe vergaderstructuur en besluitvorming. Het doel hiervan is de bewoners meer te betrekken bij de gemeentelijke besluitneming over zaken. Minder vergaderen en meer de wijken in. Een vraagstuk dat speelt in vele gemeenten waaronder die van Purmerend.

Recent is Leeuwarden, als kleinste deelnemer, gekozen tot culturele hoofdstad 2018. Met als motto “mienskip” was er een presentie van de thema’s: duurzaamheid van cultuur en natuur, een betere balans tussen stad en platteland en meer begrip voor diversiteit en identiteit.
“Mienskip” is het Friese woord voor gemeenschap dat de komende jaren in vele Europese steden en regio’s zal vallen als er over gemeenschapszin wordt gesproken.
De boodschap van de presentatie was vooral om uit te gaan van de eigen kracht –de gemeenschapszin- van de bewoners van de gemeente.

Ook werd het project “vrijbaan” uitgelegd. Dit is een ambitieus project tussen rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente bij de aanlegvan wegen, fietsroutes, vaarwegen en parkeergelegenheid. Bij de uitvoering van deze project worden scholen betrokken voor stages en leerwerktrajecten.

Na een bezoek aan de Dairy Campus, een onderdeel van de universiteit van Wageningen voor de ontwikkeling van de melkveehouderij werd een bewonersbedrijf bezocht dat is gestart in een van de zo genoemde vogelaarwijken.

Terugkijkend was het een intensieve dag met uiteenlopende onderwerpen die een relatie hadden met hetgeen speelt in de gemeente Purmerend. Daarnaast was het leuk om de collega raadsleden eens op een meer informele manier te leren kennen.

Leeuwarden, verrassend ondernemend

Algemeen Bestuur artikelen