HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGeldgebrek noopt Wherestad tot verkoop Oostervenne en Westervenne

Geldgebrek noopt Wherestad tot verkoop Oostervenne en Westervenne

westervenne
Wherestad verkoopt de huurwoningen in Oostervenne en Westervenne, behoudens de seniorenflats, aan het Wooninvesteringsfonds.
De primaire reden hiervoor is de slechte financiële situatie van Wherestad.

De netto verkoopopbrengst zal worden benut ter financiering van de nieuwbouwprojecten. Het betreft in totaal 412 appartementen die als geheel worden overgedragen aan het Wooninvesteringsfonds. Wherestad laat in een brief aan wethouder Engels (wonen) weten dat er voor de huidige huurders niets zal veranderen. En dat men onder dezelfde condities kan blijven huren.

De Stadspartij kijkt met zeer gemengde gevoelens naar het merkwaardige verkoopgedrag van Wherestad. Bekend is dat de woningcorporatie solvabiliteitseisproblemen heeft. Wat is Wherestad nog meer van plan om het gebrek aan liquide middelen op te vangen?

Ook wethouder Engels is niet zo gerust over de voornemens van Wherestad en heeft, namens het college, met een brief om opheldering gevraagd over een groot aantal punten.

ZIE OOK:

Hieronder de brief d.d. 16 februari 2010 van wethouder Engels aan directeur Slot van Wherestad:

“Geachte heer Slot,

in uw brief van 2 februari jl. informeert u de Gemeente Purmerend over uw voornemen om in het eerste kwartaal 2010 de flats aan de Oostervenne en Westervenne aan het Wooninvesteringsfonds te verkopen, behoudens de seniorenflats op deze adressen.

 Zoals vastgelegd in de prestatie-afspraken 2008-2010 tussen de Gemeente Purmerend en de Purmerendse woningcorporaties mag u een onbeperkt aantal huurwoningen verkopen, zolang het geen jongeren- en seniorenwoningen betreft en ze niet in de Purmer Zuid of in het centrum staan. Van beide gevallen is hier geen sprake.

Wel dient u de gemeente te informeren over de reden van verkoop en de herbestemming van de middelen. Daar heeft u met uw brief van 2 februari jl. aan voldaan.

 De melding van de overdracht van de woningen aan het Wooninvesteringsfonds roept een aantal vragen op, die ik hieronder opsom:

  1. De prestatie-afspraken die tussen de gemeente Purmerend en de Purmerendse woningcorporaties zijn gemaakt gelden ook voor de 412 woningen die u overdraagt. Neemt het Wooninvesteringsfonds nu de prestatie-afspraken voor die woningen over? Daarbij denken wij aan het beleid t.a.v. tweedekans en voorkomen dakloosheid, bestrijding onrechtmatige bewoning en het bijdragen aan de leefbaarheid in de directe woonomgeving.
  2. Wat betekent  de zin in uw brief: “voor de huidige huurders zal er niets veranderen” ? Blijven ze gewoon huren via Wherestad en wat gebeurt er met de hoogte van hun huren?
  3. Is er overleg geweest met de huurders(vertegenwoordiging) over dit voornemen? Zijn zij op de hoogte en hebben zij ook een inbreng kunnen doen t.a.v. dit voornemen? Graag ontvang ik meer informatie van u over hoe de huurders geïnformeerd zijn.
  4. Worden de woningen ook na overdracht nog verhuurd via Woningnet?

 
Ik verzoek u om bovenstaande vragen te beantwoorden.

Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend,

namens dezen,

Hans Engels,

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen”

Ruimtelijke Ordening artikelen