HomeNieuwsEconomieGeheim overleg over Stadsverwarming

Geheim overleg over Stadsverwarming

platzak.jpgDe blaadjes vallen weer van de bomen en de besprekingen over de Stadsverwarming verplaatsen zich dus weer naar achterkamertjes. Afgelopen maandag was het weer zover.

De Stadsverwarming is inmiddels door de gemeente in een Besloten Venootschap (BV) omgeturnd en daardoor kan er nog meer buiten het waarnemingsvermogen van de raadsleden worden gehouden. BV staat dan ook garant voor Besloten Vergaderingen dat is wel duidelijk.
De Stadspartij was dan ook tegen de privatisering van deze gemeentelijke dienst. De gemeente is de enige aandeelhouder, de aandelenportefeuille wordt beheerd door het college.

Voor de gemeente is de financiële situatie overigens dezelfde en is de molensteen om de nek gebleven, net als voor de verzelfstandiging.
Voor de (meerjaren) begroting betekent dit in ieder geval dat de op de gemeente drukkende schuld van de Stadsverwarming direct van de algemene reserves moet worden afgeboekt. Dat is 56 miljoen euro minder in de gemeentelijke spaarpot die daarmee op een paar centen na leeg is. In één klap ook weg is het zorgvuldig opgebouwde weerstandsvermogen van de gemeente. Ook de ingeboekt winst van de Stadsverwarming, die in de vorm van dividend aan de gemeente zou toevloeien, blijkt een vorm van whisfull thinking.

Een noodprogramma met allerlei financieel onheil voor de burgers zal dit gebrek aan inkomsten (dividend) moeten keren. Een draconische verhoging van de OZB met minimaal 15% dreigt evenals een verdere afbraak van het voorzieningenniveau.
Dan hebben we het nog niet eens over de 43 miljoen euro bedrijfswaarde die bij de Stadsverwarming BV is geparkeerd. Die bedrijfswaarde is wederom een vorm van whisfull thinking.
Er is maar één mogelijkheid om dit doemscenario voor Purmerend te keren en dat is dat de Stadsverwarming alsnog plotseling winst gaat maken.
Het college heeft de gemeenteraad laten weten dat de BV Stadsverwarming daartoe een transitieplan zal opstellen. Dat plan zou er in september 2009 zijn en zo nog meegenomen kunnen worden bij de begrotingsbehandeling.

Het college heeft de raad nu laten weten dat dit transitieprogramma er in de vorm van een businessplan nu is. Dat plan is niet aan de raad verstrekt. Zelfs niet onder geheimhouding. Wel heeft er afgelopen maandag een besloten commissievergadering over plaatsgevonden.
Het college moet zelfs over dit businessplan nog in overleg met de BV Stadsverwarming en weet dus ook nog niet wat ze ermee aanmoet. Gesteld wordt dat er binnenkort overleg over is maar men is vaag of dit voor of na de begrotingsbehandeling van de gemeente is. Alle verder beslismomenten erover zijn in ieder geval tot na de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2010 geschoven.

Een begeleidingsgroepje uit de raad zou over de problemen van de BV, hand in hand met het college, de landelijke politiek gaan bewerken. Maar ook die beweging is plotseling stopgezet vanwege gebrek aan …, ja aan wat? De leden van de begeleidingsgroep zouden zelfs hebben begrepen dat ze over het weinige dat ze weten niet met anderen mogen praten.

Zo lijkt het er veel op dat de raad m.b.t. de gang van zaken rond de Stadsverwarming door toepassing van geheimzinnigheid, geheimhouding en beslotenheid monddood naar de burgers moet worden gemaakt.
Stel, je hoort als raadslid onder geheimhouding c.q. in beslotenheid dat er zonder staatssteun geen redden meer aan is, dan zou je dat niet aan de burgers mogen vertellen.
Het lijkt er overigens veel op dat deze veronderstelling nog juist is ook.
De Stadspartij laat zich niet monddood maken en heeft dan ook de besloten vergadering niet bijgewoond. Op Lijst Wiegel na hebben de andere partijen zich wel in het achterkamertje laten lokken.

Laatste nieuws 
Nog dezelfde middag na het plaatsen van dit stuk op de website krijgen de raasdleden een e-mail van het college over het geheime overleg. In deze e-mail wordt in het openbaar bevestigd dat hetgeen hierboven staat inderdaad aan de orde geweest is in het geheime overleg. Ook wordt er in bevestigd dat Purmerend er inderdaad zonder staatsteun niet meer uitkomt en een enorme lastenverzwaring voor de burgers dus dreigt.

Economie artikelen