HomeNieuwsEconomieGeen wekelijkse warenmarkt op zomerzondagen

Geen wekelijkse warenmarkt op zomerzondagen

warenmarktdivers
Vanuit het historisch oogpunt van Purmerend als marktstad, de geschiktheid van de binnenstad voor het houden van markten en om een toeristische trekpleister te creëren heeft de raad op 29 oktober 2009 met een ruime meerderheid een initiatiefvoorstel van GroenLinks aangenomen. 
Daarin heeft de raad uitgesproken voorstander te zijn om te onderzoeken of een warenmarkt op zondag is te organiseren gedurende de maanden mei t/m oktober vanaf 2011.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend gemaakt. Het college heeft daaruit de conclusie getrokken dat een zondagse warenmarkt in de zomerperiode niet haalbaar is. Voor het onderzoek aan de Marktcommissie, Stichting Koemarkt en de Purmerendse Centrum Ondernemers gevraagd hoe zij staan tegenover de voorgestelde zondagsmarkt. De volgende vragen kwamen daarbij aan de orde: is er draagvlak bij de ondernemers in de binnenstad, is er belangstelling bij de marktkooplieden, hoe kan de diversiteit worden gegarandeerd, hoe kan de markt op de toeristische agenda komen en hoe kan de markt verder gepromoot kan worden? Het bevorderen van activiteiten in de stad levert voordelen op voor de inwoners en ondernemers van de stad was daarbij de algemene veronderstelling.

Marktcommissie
Een zondagsmarkt heeft alleen kans van slagen als de markt voldoende omvang heeft in het aantal kramen, diversiteit van de producten en continuïteit. Dit is te meten aan de grootte van de markt (aantal kramen) en bereidwilligheid van de marktondernemers. Zo stelt de Marktcommissie. Aan de Marktcommissie is ook gevraagd of er voldoende animo onder de marktondernemers is om deel te nemen aan een eventuele wekelijkse zondagsmarkt in de maanden mei tot en met oktober. De Marktcommissie heeft tijdens de vergadering van 4 oktober jl. tevens aangegeven dat er nagenoeg geen marktondernemer bereid is om wekelijks deel te nemen aan een voorgestelde zondagsmarkt. Ook verwacht de Marktcommissie dat er een terugloop zal ontstaan op de warenmarkt op dinsdag in de binnenstad als er een warenmarkt op zondag zal worden ingesteld.

Stichting Koemarkt
De Stichting Koemarkt heeft in dezelfde vergadering van 4 oktober jl. aangegeven dat een dergelijk initiatief zeker bevorderlijk is voor de levendigheid van de Koemarkt en ook voor de gevestigde ondernemers. De Stichting Koemarkt geeft echter ook aan grote spanningen te verwachten tussen evenementen en de markt. De Stichting Koemarkt geeft voorts aan, dat een dergelijke zondagsmarkt een te grote beperking zal geven op het organiseren van evenementen op zaterdag en zondag en heeft dan ook negatief geantwoord op het instellen van een vaste zondagsmarkt in de maanden mei t/m oktober. De Stichting Koemarkt staat wel positief tegenover een markt wanneer deze inpasbaar is ten opzichte van andere evenementen.

Purmerendse Centrum Ondernemers
De Purmerendse Centrum Ondernemers (P.C.O.) heeft in de vergadering van 4 oktober jl. aangegeven negatief te adviseren over het in stellen van een zondagsmarkt. De P.C.O. heeft aangegeven dat een warenmarkt op zondag geen toegevoegde waarde heeft. De P.C.O. ziet meer in het toevoegen van een aantal thematische markten (boeken, brocante, biologisch en streekproducten) op zaterdag of een vastgestelde koopzondag.

Besluit college
Het instellen van een eventuele zondagsmarkt is een bevoegdheid van het college. Op basis van alle ingekomen reacties heeft het college op 9 november besloten om niet over te gaan tot het instellen van een zondagsmarkt in Purmerend. Overigens kan worden opgemerkt, dat de Stichting Koemarkt momenteel druk bezig is met de organisatie van diverse evenementen in 2011 met een thematische invulling. De Koemarkt zal dus ook in 2011 een bruisende plek in de stad zijn.

 

ZIE OOK:

06-05-2010 Dinsdagmarkt niet geheel naar de Koemarkt

Economie artikelen