HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGeen vergunningparkeren Markerkade en Ilpendamstraat

Geen vergunningparkeren Markerkade en Ilpendamstraat

parkeerdruk
Op 10 maart vond er in het stadhuis een bewonersavond plaats georganiseerd over de parkeersituatie Markerkade en Ilpendamstraat e.o. Ook zijn toen de resultaten van de enquête die is gehouden over het invoeren van vergunningparkeren op deze avond besproken. Op basis van deze resultaten heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er geen vergunningparkeren wordt ingevoerd, omdat er onvoldoende draagvlak is.

Resultaten enquête
In totaal zijn er enquêteformulieren naar 164 woningen in de buurt gestuurd met de vraag of de bewoners voorstander zijn van de invoering van vergunningparkeren. Om het vergunningparkeren in te voeren moet minimaal 50% van de ingevulde en teruggestuurde formulieren hiervan voorstander zijn. Dat komt neer op 58 stemmers, omdat er 115 ingevulde formulieren zijn terug ontvangen. In onderstaande tabel is te zien hoe er gestemd is:

Straat

Voor

Tegen

Geen mening

Totaal

Jisperstraat

7

7

2

16

Markerkade

20

15

1

36

Broekerhof

2

7

1

10

Waterlandlaan (85-97)

4

0

2

6

Purmerweg (hoogbouw)

3

9

2

14

Ilpendamstraat

20

12

1

33

Totaal

56

50

9

115

Er zijn 56 stemmers voor, en 50 stemmers tegen het invoeren van vergunningparkeren. Op basis van deze resultaten heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er geen vergunningparkeren wordt ingevoerd, omdat er onvoldoende draagvlak is.

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen