HomeNieuwsRuimtelijke Ordening"Geen nieuw woonwagenkamp in Purmer-Noord"

“Geen nieuw woonwagenkamp in Purmer-Noord”

wethouder_hans_engels_klein Er moet geen nieuw woonwagenterrein gebouwd worden bij ‘de oortjes’ in de Purmer-Noord. Dat vindt de fractie van de Stadspartij. De raadsleden hebben in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van woensdag 1 april de reacties van omwonenden gehoord over het plan van het college van burgemeester en wethouders bespreken om een vijfde locatie voor een woonwagenterrein aan te leggen op een grasveld in bedrijventerrein de Baanstee in de Purmer-Noord.

De oortjes van de Baanstee

Ongeveer twee weken geleden werden de omwonenden per brief geïnformeerd over de plannen van wethouder Hans Engels (woonbeleid, foto) om een vijfde woonwagenterrein in de Purmer-Noord neer te zetten. De Stadspartij acht de oortjes, de locatie nabij industrieterrein De Baanstee, tussen Fitness First en korfbalvereniging Purmer, niet geschikt voor een vijfde woonwagenkamp. “De oortjes zijn volgens het bestemmingsplan niet geschikt voor woningen, maar juist voor recreatie en voor bedrijvigheid,” zegt de Stadspartij. “In het verleden heeft wethouder Krieger, die toen de portefeuille wonen had, de plek bestemd voor nieuwe kantoorpanden. Maar de bouw daarvan heeft nooit plaatsgevonden.”

Natuurlijke buffer

Ook de omwonenden zetten zicht fel af tegen de plannen van de wethouder. In een inspraakavond op het stadhuis uitten de omwonenden hun ongenoegen over het voornemen om een woonwagencomplex tegenover hun woning neer te zetten. De bewoners zijn bang voor waardedaling van de huizen, achten de locatie door het drukke verkeer gevaarlijk voor kinderen en hondenbezitters raken hun losloopgebied kwijt. Bedrijven in de Baanstee-West geven aan dat de natuurlijke buffer tussen het woongebied en de bedrijven verdwijnt, dat er geluidsoverlast kan ontstaan van de bedrijven richting het gebied waar de woonwagens komen te staan en dat bedrijven hierdoor beperkt kunnen worden door aangescherpte milieu-eisen, aldus de ondernemersvereniging PRO.

Onzorgvuldige keuze

Ook de Purmerendse woonwagenbewoners zijn niet helemaal tevreden over de keuze. “Maar we hebben geen andere keuze. We moeten roeien met de riemen die we hebben,” laat een woordvoerder namens de woonwagenbewoners weten. De bewoners zijn niet bereid zich buiten Purmerend te vestigen. Ook zijn zij niet bereid langer te wachten om een beter onderzoek te doen naar een meer geschikte locatie. De kerngroep bestaande uit diverse bewoners uit de Purmer-Noord keuren de locatie ook af. Het voorstel wordt door de kerngroep afgedaan als onzorgvuldige keuze. Enkele bewoners vonden dat ze heel summier geinfomeerd zijn over de plannen. Ze hadden maar heel weinig informatie tot hun beschikking.

oortjes rechts 1Tijdelijke jongerenwoningen

In december 2006 werden de Oortjes (foto rechts) nog genoemd voor de bouw van tijdelijke jongerenwoningen. Maar omdat die woningen dan dicht op het industriegebied zouden staan, zouden de bewoners een zeker risico lopen. De gemeenteraad wees daarom deze locatie voor wonen af. In juni 2007 lag er plotseling een plan van wethouder Engels om een vijfde woonwagenterrein in de bocht van de Verzetslaan in de Purmer-Zuid neer te zetten. Veel bewoners kwamen toen in opstand, waardoor de gemeenteraad ook deze locatie schrapte. De bocht van de Verzetslaan, nabij het Purmerbos is inmiddels aangewezen voor sportvelden.

Van vier naar vijf

Op dit moment zijn er vier woonwagenkampen in de gemeente, waarvan twee in de Purmer-Noord. De andere twee staan in de Gors-Zuid en in Weidevenne. Omdat de huidige woonwagenbewoners ook hun kinderen op het kamp willen laten wonen, worden regelmatig woonwagens bijgeplaatst door de bewoners. Omdat de woonwagens dicht op elkaar worden geplaatst, ontstaan vaak brandonveilige situaties. Op dit moment zorgen vijf wagens voor een brandonveilige situatie. Deze woonwagens zouden van de huidige plaatsen naar de nieuwe locatie verplaatst worden. Daarnaast zullen nog zeven woonwagens toegevoegd worden aan het huidge aantal, om de uitbreiding van het aantal bewoners op te vangen. Tot nu toe heeft de gemeente de situatie gedoogd. De andere partijen in de raad zijn vóór een vijfde woonwagenlocatie in Purmerend. Een besluit waar de Stadspartij zich bij neer heeft moeten leggen.

Geluidsoverlast en brandonveiligheid

Hoewel de raad in 2006 de locatie nabij de Baanstee nog afwees om woningen te bouwen, probeert wethouder Engels de locatie toch aan te wijzen voor een nieuw woonwagenterrein. Indien op deze plek woonwagens gebouwd zouden worden, moet ook het bestemmingsplan aangepast worden. De Stadspartij wil dit stuk juist behouden als groengebied, dat nu een buffer is tussen bewoning en bedrijvigheid. De oortjes liggen vlak naast een benzinepomp en een 24-uurs wasstraat. Hoewel de eigenaar van het nabijgelegen tankstation heeft aangegeven dat De Oortjes buiten de wettelijke gevarenzone liggen, zullen de woonwagenbewoners veel geluidsoverlast hebben van de bedrijven in de buurt.

Omwonenden

Vlak nadat de gemeente een brief naar de omwonenden heeft gestuurd, hebben de omwonenden hun ongenoegen geuit bij de Stadspartij. Ook hebben enkele bewoners aangegeven handtekeningen op te halen om het woonwagenkamp tegen te houden. Indien het woonwagenkamp er toch komt, zullen zij een gerechtelijke procedure starten tegen de gemeente, die de komst van het kamp nog jarenlang kan tegenhouden. “Als het college een vijfde woonwagenterrein in de gemeente wil hebben, dan zijn daar genoeg alternatieve locaties voor,” aldus de Stadspartij.

De commissie SOB zal het plan van het college van B&W verder bespreken in de vergadering van donderdag 9 april. De wethouder zal dan antwoord geven op alle gestelde vragen door de commissie. Tijdens de inspraakavond wilde de wethouder nog niet ingaan op vragen of opmerkingen. De vergadering is vrij te bezoeken. Ook is de vergadering live te volgen op tv via het kanaal van RTV-Purmerend.

ZIE OOK:

Zie verder een reactie van wethouder Hans Engels op WebRegio.TV

  oortjes googleearth 1.jpg

 

Ruimtelijke Ordening artikelen