HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGeen geld voor onderhoud vissteigers

Geen geld voor onderhoud vissteigers

 

De gemeente Purmerend reserveert geen geld voor het onderhoud van vissteigers. Dat blijkt uit vragen die Roald Helm (Stadspartij P93) aan het college van B&W gesteld heeft. De Stadspartij stelde vragen over het onderhoud van vissteigers en andere objecten naar aanleiding van de afsluiting van de vissteiger in de Purmer-Noord. Begin november sloot de gemeente de steiger vanwege instortingsgevaar. Dit zou veroorzaakt zijn door het nalaten van onderhoudswerkzaamheden aan de steiger, waardoor het hout van de steiger rot werd.   

Momenteel onderzoekt de gemeente of het haalbaar is de steiger te vervangen. De vissteiger, die door sportvissers gebruikt wordt, is volgens de Hengelsportvereniging een steiger waar veel gebruik van wordt gemaakt. Sportvissers maar ook recreatieve vissers vanuit heel Purmerend komen naar park De Uitvlugt om bij de steiger te vissen. De vervangingskosten worden door de gemeente geschat op 20.000 euro. De steiger is, vanwege haar inrichting, ook goed bereikbaar voor gehandicapten. Echter, de gemeente wil liever een eenvoudige vissteiger terugplaatsen van gerecycled kunststof die mogelijk minder of zelfs niet geschikt is voor gehandicapten.

Volgens de gemeente is de steiger de afgelopen jaren alleen onderhouden als dat echt nodig was. Specifieke budgetten voor dergelijk onderhoud zijn er niet. Er wordt door de gemeente alleen geld uitgetrokken voor de aanleg. Het onderhoud komt uit allerlei potjes en voor vervanging wordt helemaal geen geld gereserveerd. Omdat de steiger in de Purmer-Noord in dermate slechte staat verkeerde, is deze begin november onbereikbaar gemaakt voor gebruikers. Er wordt verder niets aan de in verval geraakte steiger gedaan, totdat de wijkmanager duidelijkheid heeft over het gebruik van en de behoefte aan de steiger. De wijkmanager en de afdeling stadsbeheer negeren hiermee volledig de opinie van de Purmerendse Hengelsportvereniging, die aangeeft dat er juist een grote behoefte is aan de steiger.

De steiger is gebouwd in de jaren ’80, tegelijk met het hele park en de wijk eromheen. De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Purmerend geeft aan dat de hardhouten steiger een levensduur heeft van ongeveer 25 jaar. “De gemeente wist dus dat de vissteiger rond deze tijd aan vervanging toe was, maar heeft nooit actie ondernomen. Toch is er geen geld gereserveerd om de steiger te vervangen. Nu er geen budget voor onderhoud of vervanging is, doet de gemeente onderzoek om de steiger maar niet te hoeven vervangen”, zegt de Stadspartij. “Nu wij vragen hebben gesteld, komt er plotseling een speciaal beheerssysteem, om het onderhoud van dit soort objecten te regelen. We zijn blij dat de gemeente wakker is geworden, maar dat had al vele jaren eerder plaats moeten vinden. De gemeente laat met deze nalatigheid in het beleid, als er überhaupt beleid is rond het in stand houden van deze objecten n Purmerend, duidelijk steken vallen”. De Stadspartij roept hengelsportliefhebbers dan ook op om het wijkbeheer Purmer-Noord duidelijk te maken dat de behoefte voor vervanging van de vissteiger in het park zeer groot is.

Ruimtelijke Ordening artikelen