HomeNieuwsVerkeer en VervoerGeen fietspad Grotenhuysweg Purmer-Noord

Geen fietspad Grotenhuysweg Purmer-Noord

fietspad ligfiets.jpgEr zal geen fietspad worden aangelegd langs de Grotenhuysweg in de Purmer-Noord. Dat laat het college van B&W van Purmerend weten in een brief aan de gemeenteraad. De kerngroep heeft er onlangs bij het college van B&W voor gepleit om op de Grotenhuysweg fietsstroken aan te leggen, maar het college wil hier dus niet aan beginnen.  

Volgens de wijkkerngroep levert de Grotenhuysweg nu gevaarlijke situaties op. "dertig jaar geleden is de infrastructuur aangegeven voor deze weg en inmiddels is er veel veranderd zoals, inbreilocaties woningbouw, voorrangsweg, uitbreiding industriegebied Baanstee en de komst van de provinciale weg N244 richting Volendam," concludeert de wijkkerngroep in haar verzoek aan het college van B&W.

Fietssuggestiestroken

In een brief aan de kerngroep laat het college weten niet op het verzoek in te zullen gaan. Verwezen wordt naar de discussie en de advisering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) over de herinrichting van de Overlanderstraat. Belangrijk onderdeel van de discussie betrof het al dan niet realiseren van vrijliggende fietspaden of de aanleg van zogenoemde fietssuggestiestroken.

Door een meerderheid van de gemeenteraad werd geconcludeerd dat bij het ontwerpen van de Purmer-Noord is gekozen voor vrijliggende fietspaden door de gehele wijk langs de centrale doorgaande waterwegen. Het fietsverkeer hoeft hierdoor dan ook helemaal geen gebruik te maken van de wegen waar auto’s rijden, zoals Overlanderstraat, Grotenhuysweg en de Van Osweg. De PvdA-fractie suggereerde in de discussie overduidelijk dat fietsers eigenlijk op deze wegen niets te zoeken hebben en zelf het gevaar opzoeken. Desondanks besloot de meerderheid van de gemeenteraad toch, hoe paradoxaal ook, om op de Overlanderstraat wel fietssuggestiestroken aan te leggen.

Geen geld

De Stadspartij vond dat de meerderheid van de gemeenteraadsleden er een zinloze discussie van maakten. "De bewoners vragen om fietspaden op de genoemde wegen, maar omdat hier geen geld voor beschikbaar wordt gesteld, is dit niet mogelijk. Er worden maar wat gelegenheidsargumenten genoemd om dat te vergoelijken," reageert de Stadspartij.

De Stadspartij pleitte er als alternatief nog voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen, door zogenaamde flexibele drempels te plaatsen. Flex-drempels zijn elders in het land zeer succesvol," liet Roald Helm van de Stadspartij weten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Helaas werd ook dit alternatief door de meerderheid van de raadsleden van de hand gewezen. "Bewoners van de Purmer-Noord en hun vertegenwoordigers in de wijkkerngroep worden niet bepaald op hun wenken bediend verwend door het negatieve besluit van de gemeenteraad," concludeert de Stadspartij.

ZIE OOK:

Verkeer en Vervoer artikelen