HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGeef uw mening over werelderfgoed de Beemster

Geef uw mening over werelderfgoed de Beemster

Wat betekent wonen en werken in een werelderfgoed?

Agrarische functie Beemster primair
Foto Stadspartij-BPP


De gemeente onderzoekt de vraag wat het betekent om werelderfgoed te zijn. Voor de mensen die er wonen, werken of op een andere manier betrokken zijn bij de Beemster. Onderdeel van dat onderzoek is een digitale enquête. Iedereen die hierover wil meedenken, kan tot en met 8 februari 2023 een enquête invullen op purmerend.nl/werelderfgoed.

Sinds 1 januari 2022 zijn de gemeenten Purmerend en Beemster gefuseerd tot de nieuwe gemeente Purmerend. Voorafgaand aan de fusie heeft de gemeenteraad van Beemster een aantal moties ingediend en aangenomen. Eén daarvan ging over een onderzoek naar de werelderfgoedstatus. Die motie voert de gemeente nu uit. Wethouder Pascal Verkroost: ‘De status van werelderfgoed brengt veel moois met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van historie, educatie, economie en toerisme, maar tegelijkertijd horen we dat diezelfde status tot beperkingen kan leiden in de bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit onderzoek helpt ons om meer inzichten te krijgen in de beleving van het werelderfgoed.’

Wat betekent werelderfgoed zijn?
In 1999 is Droogmakerij de Beemster bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst, onder andere vanwege de openheid van het landschap, het symmetrische inrichtingspatroon en de omliggende ringdijk en ringvaart. De Beemster wordt gezien als het schoolvoorbeeld van hoe we in Nederland grote delen van het land hebben drooggelegd. In het gebied wordt gewoond en gewerkt. Dit onderzoek leidt daarom tot een evaluatie van wat het betekent om werelderfgoed te zijn.

Internetpanel en andere organisaties
Eerder deze maand is de enquête uitgezet onder het internetpanel van de gemeente. Dit zijn zo’n 3.300 Purmerenders en Beemsterlingen die een afspiegeling vormen van de samenleving. Daarnaast zet de gemeente de enquête uit bij inwoners, ondernemers, (culturele) instellingen en andere organisaties die een belang hebben in de Beemster. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 10 minuten.

Onderzoeksrapportage
De enquête staat open tot en met 8 februari 2023. Na die datum worden de resultaten geanalyseerd. In aanvulling op de enquête vinden de komende maanden persoonlijke gesprekken plaats met verschillende belanghebbenden en organisaties over het werelderfgoed. Alle bijdragen worden verwerkt in een rapportage. Aan de hand van die rapportage gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over het vervolg. Naar verwachting gebeurt dat dit najaar.

Ruimtelijke Ordening artikelen