HomeNieuwsVeiligheidGedraai met de feiten over criminele jeugdgroepen in Purmerend

Gedraai met de feiten over criminele jeugdgroepen in Purmerend

jeugdgroepen
De Stadspartij zet zich al jaren in voor een beter jongerenbeleid in Purmerend. Juist om te voorkomen dat jongeren op de één of andere manier de weg (blijvend) kwijt raken en aangewezen zijn op de straat en daardoor een hoog risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen. Nu blijkt uit vragen van de Stadspartij dat het college in het bijzonder de burgemeester feiten achter heeft gehouden voor de gemeenteraad en individuele collegeleden.

De Stadspartij heeft op verschillende momenten dat er vanuit groepen overlast of criminaliteit werd gepleegd in de buurt of winkelcentra, hierover vragen gesteld aan het college.
De Stadspartij wilde in het bijzonder weten wat de rol van de gemeente hierin is en of de gemeente genoeg middelen heeft om de groepen daadwerkelijk aan te pakken. Dit in samenwerking met vooral de politie en jongerenwerk, zoals Straathoekwerk en Clup.

Telkens kreeg de Stadspartij te horen dat het ging om een incident en dat de zaak onder controle was en dat er niets aan de hand zou zijn.
Door de aanhoudende stroom incidenten bleef de Stadspartij telkens doorvragen of er criminele jongerengroepen in Purmerend actief waren. Steevast was het antwoord van dit college:  nee!

Nu blijkt dat uit een officiële publicatie van de politie, dat er wel degelijk een criminele jeugdgroep is geweest en wel op het Wormerplein. Ook blijkt uit de officiële berichten van het regiokorps politie Zaanstreek-Waterland, dat er in 2007 en 2008 in de regio zelfs twee criminele groepen actief waren.

Burgemeester houdt feiten achter voor de gemeenteraad
Door de Stadspartij zijn daarop weer vervolgvragen gesteld. Er blijkt uit de beantwoording daarvan, dat in een tussenrapportage van april 2009  van de politie, nog  melding wordt gemaakt over een criminele groep op het Wormerplein.
Terwijl de Stadspartij deze discussie vanwege de ontvangen signalen toen aanging, was in ieder geval bij de burgemeester dus bekend dat er een criminele jeugdgroep actief was in Purmerend. Ook dat er een interventie liep die uiteindelijk van de criminele jeugdgroep een overlastgevende jeugdgroep maakte.
In het voorjaar van 2009 zijn in de commissie Samenleving en in de gemeenteraad vragen gesteld door de Stadspartij, naar het bestaan van een criminele jeugdgroep. Die was er toen die vragen werden gesteld dus wel!  Hierop werd echter ontkennend geantwoord door jeugdwethouder Berent Daan.
Vervolgens blijkt nu uit de beantwoording van het college ook dat deze tussentijdse rapportage, met daarin de criminele jeugdgroep, wel degelijk bij de burgemeester bekend was, maar niet met de gemeenteraad is besproken en waarschijnlijk ook niet met individuele collegeleden.
Berent Daan was daardoor toen hij er expliciet door Stadspartij raadslid Mario Hegger naar werd gevraagd, waarschijnlijk niet op de hoogte van de werkelijke situatie in Purmerend. Daar was de burgemeester in het geheim en in overleg met de politie druk doende mee. Dit suggereert het college in het huidige antwoord op de vervolgvragen.
De Stadspartij kijkt met verbijstering naar dit gedraai met de feiten en de waarheid en het bestuurlijke geknoei van de burgemeester met zijn verantwoordelijkheden en die van het college. Het komt allemaal heel erg ongeloofwaardig over en dan drukt de Stadspartij het nog zwak uit.

Wat uiteindelijk wel is besproken in het overleg tussen burgemeester en het college en waar de politie over naar buiten is getreden, is de registratie aan het eind van 2009 waarin blijkt dat de criminele jeugdgroep Wormerplein door de aanpak is teruggebracht tot een overlastgevende jeugdgroep.
Daarop geeft het college nu aan dat er officieel geen sprake is geweest van een criminele jeugdgroep. Wie snapt dit nog?

College ontkent ook bestaan van registratie terwijl die er wel is!
Over eerdere rapportages antwoordt het college dat de rapportage uit 2007 niet bekend is en dat die uit 2008 hoogst onbetrouwbaar moet worden geacht. Ook dit antwoord roept vragen op met de feiten.
Er zijn namelijk wel degelijk officiële rapportages uit 2007 en 2008 die het hebben over twee criminele jeugdgroepen in onze regio. Want Politiekorpsen moeten al vanaf 2005 verplicht jeugdgroepen in hun regio registreren, in het kader van de zogenoemde Bolkestein-subsidie. Dit is een extra rijksbijdrage die de korpsen krijgen voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit. In de landelijke afspraken van alle politiekorpsen is in 2007 ook gewezen op deze verplichting. In 2006 stond de registratie nog in de kinderschoenen, in 2007 is die verbeterd. Zo berichtte RTL Nieuws al eerder. En de rapportages ook van het politiekorps Zaanstreek-Waterland zijn er dus wel degelijk vanaf 2007, hoe hardnekkig dit college dit nu ook ontkend. Ze zijn op internet te raadplegen!

Burgemeester en het huidige college nemen burger en gemeenteraad niet serieus
Dit gedraai met de feiten noemt de Stadspartij ‘de gemeenteraad bij de neus nemen’ en ondertussen ook de gevraagde informatie niet willen verschaffen.
De Stadspartij geeft nu aan dat duidelijk is aangetoond dat hierdoor de burger, die op straat ziet wat er gebeurt, niet serieus wordt genomen door het huidige college.

De Burgemeester wil dit onderwerp bespreken in de commissie van Algemene Zaken in maart 2010, na de verkiezingen. Ja, dit onderwerp wil je liever niet voor de verkiezingen bespreken als je daar in de afgelopen jaren niet transparant in bent geweest en een hoop hebt uit te leggen.

Als het aan de Stadspartij ligt wordt dit na de verkiezingen anders en zal de gemeente meer haar verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen. Zodanig dat ook criminele jeugdgroepen geen kans meer krijgen in Purmerend. Het gaat dan om meer investeren in preventie en handhaving en een keiharde aanpak van criminele groepen. Bovendien moet de geheimzinnigheid waarmee achtereenvolgende burgemeesters: Leen Verbeek, Fons Hertog en nu ook Don Bijl zich omringen, een halt worden toegeroepen. Het is nu duidelijk dat de burgemeester cruciale zaken en feiten achterhoudt voor college en gemeenteraad. Maar ook dat beiden achteraf nog eens de officiële berichtgeving naar believen kunnen aanpassen. Dit is een onacceptabele bestuurlijke situatie voor de Stadspartij.

Veiligheid artikelen