HomeNieuwsVerkeer en VervoerGebruiker heeft voorkeur voor fietsnietjes i.p.v. tulips

Gebruiker heeft voorkeur voor fietsnietjes i.p.v. tulips


Een van de maatregelen uit de Parkeervisie binnenstad 2012-2015 is het vervangen van fietsnietjes door tulips. Het gaat hierbij om 5 straten in de binnenstad waar veel mensen hun fiets parkeren: Kalversteeg, Padjedijk, Koestraat, Zuidersteeg en Oude Vismarkt.

Eind 2014 zijn de fietsnietjes in de Kalversteeg bij wijze van proef vervangen door tulips. Aan de hand van voor- en nametingen en gebruikerservaringen is een evaluatie uitgevoerd. Het resultaat is dat de tulips niet bevallen. Zo laat wethouder Krieger in een brief aan de gemeenteraad weten.

Bevindingen

De bevindingen zijn de volgende:

  1. de fietsparkeercapaciteit is toegenomen van 90 naar 122 plaatsen;
  2. het aantal geparkeerde fietsen is toegenomen;
  3. er wordt netter geparkeerd, het straatbeeld ziet er hierdoor aantrekkelijker uit;
  4. de voorkeur van de gebruiker gaat uit naar het fietsnietje Wat doen we hiermee?

Doel van de tulips is een toename van het aantal fietsparkeerplaatsen binnen de bestaande ruimte voor fietsparkeren. Uit de meetgegevens blijkt dat het aantal geparkeerde fietsen over het algemeen is toegenomen. Maar de gebruiker geeft aan een voorkeur te hebben voor het fietsnietje.

Wat hiermee te doen?

De – zeker in de binnenstad – beperkte openbare ruimte maakt dat niet alles kan, keuzes dienen te worden gemaakt. Wethouder Kreiger ziet de volgende drie scenario’s:

  1. Bestaande fietsnietjes uitbreiden Meer fietsnietjes maakt het (mogelijk) aantrekkelijker voor bezoekers om met de fiets naar de binnenstad te komen, maar het betekent wel dat dat we meer openbare ruimte kwijt zijn hieraan (willen we fietsnietjes op de Kaasmarkt?).
  2. Fietsnietjes vervangen door tulips Ook in dit scenario worden bezoekers gefaciliteerd om met de fiets te komen. In dit geval met een systeem dat de bestaande ruimte voor fietsparkeren efficiënter benut, maar dat (op voorhand) niet de voorkeur geniet van de gebruiker.
  3. De huidige fietsparkeercapaciteit in stand houden (= niet uitbreiden). Houden zoals het is. Dat kan een keuze zijn maar past niet binnen de (parkeer)visie om het bezoek aan de binnenstad te stimuleren. Bovendien neemt de parkeercapaciteit voor auto’s naar verwachting af (huidige parkeerlocaties worden vroeg of laat ontwikkeld) en is een investering in fietsparkeren randvoorwaardelijk hiervoor.

Kratfiets-Tulips plaatsen de oplossing

Inschatting is dat de reden dat de Tulip niet de voorkeur van de gebruiker geniet is dat men meer moeite moet doen om de fiets te parkeren en omdat brede fietsen niet passen. Door toepassing van de nieuwe kratfiets-Tulip kan dit laatste worden ondervangen.

Op basis hiervan is wethouder Krieger voornemens om ook de overige vier locaties in te richten met (kratfiets-)tulips.

Nb: in de programmabegroting 2015-2018 is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan naar welke (autoparkeer)locaties bij de inprikkers naar het winkelgebied in aanmerking komen voor een inrichting met fiets parkeren. Dit onderzoek is uitgevoerd en verwerkt in de ontwerpen voor de locaties die worden ingericht met tulips.
Het gaat om de locatie Oude Vismarkt waar een aantal (auto)parkeerplaatsen zullen worden opgeheven. Hierdoor kunnen er meer fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd en ontstaat er een betere doorgang voor de voetgangers. De uitbreidingen in de Nieuwstraat worden meegenomen in het project Aanpassingen inrichting Nieuwstraat – Westerstraat (inrichting in overeenstemming brengen met tweerichtingsverkeer).

Wat vinden de betrokkenen?

De ontwerpen zijn afgestemd met de winkeliers nabij de voorgestelde locaties, de hulpdiensten en de markt. Allen zijn akkoord met/enthousiast over de voorgenomen nieuwe inrichting. Wat de gebruikers van de fietskrat-tulips vinden is de redactie van de Stadspartij niet bekend.

Wat levert het op?

In totaal zijn er, verdeeld over de vijf genoemde locaties, in de bestaande situatie 426 fietsparkeerplaatsen aanwezig. Na het realiseren van de Kalversteeg en de nog te realiseren overige vier locaties komt het totaal op 622 fietsparkeerplaatsen. Dit is een toename van 196 extra fietsparkeerplaatsen oftewel 46%. Uitvoering zal begin volgend jaar plaatsvinden.

Verkeer en Vervoer artikelen